/Konferencja Antysystemowa w Kielcach

Konferencja Antysystemowa w Kielcach

W upalną sobotę, 4 lipca 2015 roku, w Ośrodku Myśli Patriotycznej w Kielcach odbyła się „Konferencja Antystemowa”. Głównymi tematami poruszonymi przez prelegentów była zmiana ordynacji wyborczej oraz szeroka decentralizacja państwa.

Reprezentant Ruchu JOW Marek Ostapko omówił kwestie związane z ordynacją proporcjonalną i większościową. – Często złośliwi pytają nas, dlaczego z ordynacji wyborczej uczyniliśmy takiego „złotego cielca”. Odpowiedź na to pytanie wynika z odpowiedzi na pytanie postawione nieco inaczej, a mianowicie czym jest ordynacja wyborcza. W najprostszym ujęciu tego słowa jest to sposób wyboru swoich przedstawicieli do ciał ustawodawczych. Mówiąc bardziej patetycznie, jest to sposób rekrutacji elit politycznych. Od tego, w jaki sposób dokonujemy wyboru swoich przedstawicieli do Sejmu, zależy stanowione prawo, budżet, finanse, a więc kondycja całego państwa. Jeśli ordynacja wyborcza zamiast promować najlepszych promuje biernych, miernych, ale wiernych, wówczas państwo nie może działać prawidłowo, czego wszyscy doświadczamy od lat – mówił Marek Ostapko. Streszczając istotę zmiany jaką niesie za sobą wprowadzenie JOW-ów, Marek Ostapko podkreślał kwestie odpowiedzialności – Ordynacja proporcjonalna czyniąc z posłów maszynki do głosowania odziera ich z odpowiedzialności. Wprowadzenie JOW-ów oznacza posłów odpowiedzialnych przed wyborcami, posłowie odpowiedzialni przed wyborcami oznaczają państwo odpowiedzialne przed obywatelami.

Kolejny prelegent, Paweł Subocz (Libertarianin) w swojej wypowiedzi odnosił się do potrzeby zwiększenia decentralizacji państwa i przekazania większej wolności obywatelom. Zgodził się co do tego, że jednomandatowe okręgi wyborcze stanowią znacznie lepszy sposób rekrutacji elit politycznych od obecnej ordynacji list partyjnych.

Niestety z przyczyn osobistych, na konferencje nie dotarł jeszcze jeden z zaproszonych gości Jacek Wilk (KNP). Po zakończonych prelekcjach przybyli podzieli się na grupy tematyczne, w których omawiali wady obecnego systemu politycznego kraju i próbowali wypracować możliwe rozwiązania istniejących problemów.

Organizatorem „Konferencji Antysystemowej” był Karol Parkita, który już dzisiaj zapowiada, przygotowanie kolejnych paneli dyskusyjnych.

  konferencja-antysystemowa-kielce2 konferencja-antysystemowa-kielce4

konferencja-antysystemowa-kielce-1

 

About Marek Ostapko

w Ruchu JOW od 2009 roku. Organizator spotkań z śp. prof. Jerzym Przystawą w rodzinnym mieście Nowa Dęba. W latach 2010-2014 przewodniczący bezpartyjnego Klubu Radnych Ratusz w Radzie Miejskiej w Nowej Dębie. Prezes Stowarzyszenia "Przyjazny Samorząd".
1 052 wyświetlen