/Komunikat dla Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Komunikat dla Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Przypominamy, iż zgodnie z art. 15a Statutu Stowarzyszenia członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku, gdy suma wpłat na rzecz Stowarzyszenia tytułem składek członkowskich w roku kalendarzowym nie przekroczyła wysokości jednej miesięcznej składki członkowskiej i członek do końca roku kalendarzowego nie potwierdził Zarządowi aktualności danych zawartych w deklaracji członkowskiej. Statut w brzmieniu uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków z dnia 31 maja 2014 r. w załączeniu.

Aby nie utracić statusu Członka Stowarzyszenia należy zatem przed końcem 2014 r. spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) wpłacić tytułem składek członkowskich w ciągu 2014 r. kwotę przekraczającą 10 zł (tradycyjna wysokość miesięcznej składki członkowskiej)
2) potwierdzić Zarządowi aktualność danych zawartych w deklaracji członkowskiej. Potwierdzenie danych następuje w drodze wypełnienia pierwszej strony deklaracji członkowskiej i wysłania jej na adres Stowarzyszenia.

Dane niezbędne do przelewu lub przesłania potwierdzenia członkostwa:
Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
ul. Białoskórnicza 3/1
50 – 134 Wrocław
nr konta: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335
kod BIC (Swift): BPKOPLPW
tytuł wpłaty: składka członkowska

890 wyświetlen