/Komitet Referendalny

Komitet Referendalny

Szanowni Państwo!

Informuję, iż w niedzielę, 28 czerwca we Wrocławiu zawiązał się Komitet Referendalny – złożony z osób, które zamierzają walczyć o zmianę konstytucji III RP, tak by:

  1. wprowadzić wybieralność sędziów i prokuratorów, likwidację Krajowej Rady Sądownictwa;
  2. wprowadzić wybory posłów w 460 JOW, w jednej turze;
  3. wprowadzić system prezydencki tj. oddać pełnię władzy wykonawczej w ręce prezydenta.

Rzecznikiem Dolnośląskiego Komitetu Referendalnego jest pani Ewa Duzinkiewicz tel. 514-773-505.            

W środę, 1 lipca w Katowicach grupa osób zawiązała Śląski Komitet Referendalny o takich samych celach.
Trwają prace nad zawiązaniem kolejnych Komitetów Referendalnych zmierzających do zmiany konstytucji – wprowadzenia wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu oraz wprowadzenia systemu prezydenckiego.

Janusz Sanocki januszsanocki@nowinynyskie.com.pl
tel. 602-397-455

Deklaracja założycielska

Dolnośląskiego Komitetu Referendalnego na rzecz Konstytucji Obywatelskiej

My, zebrani w dniu 28 czerwca 2009 r. we Wrocławiu mieszkańcy Dolnego Śląska będąc przekonani, że system sądowniczy w Polsce dotknięty jest głęboką patologią, a także dostrzegając konstytucyjne przyczyny tego stanu rzeczy, (podobnie jak tkwiące w błędach ustawy zasadniczej przyczyny paraliżu pozostałych władz), powołujemy Dolnośląski Komitet Referendalny, którego celem będzie doprowadzenie do zmiany Konstytucji, tak by:

  1. Zapewnić kontrolę wymiaru sprawiedliwości przez wybieralność w wyborach powszechnych sędziów i prokuratorów, a także poddanie działalności sądów stałej kontroli ze strony parlamentu.
  2. Zapewnić obywatelom pełnię praw wyborczych i realną kontrolę posłów przez wprowadzenie wyboru 460 posłów w 460 Jednomandatowych Okręgach Wyborczych w jednej turze.
  3. Zapewnić sprawne funkcjonowanie władzy wykonawczej przez wprowadzenie systemu prezydenckiego, w którym wybierany w powszechnych wyborach prezydent powołuje  ministrów i odpowiada za władzę wykonawczą.

W celu realizacji naszych postulatów podejmujemy zbieranie podpisów pod wnioskiem o narodowe referendum w tej sprawie.

 Wrocław, 28 czerwca 2009 r.

988 wyświetlen