/Kolejna gmina poparła JOW

Kolejna gmina poparła JOW

Radni Gminy Komorniki podczas sesji Rady Gminy 30 stycznia 2014 r. jednogłośnie podjęli stanowisko w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzania jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP w 460 okręgach jednomandatowych.

komorniki

„Wprowadzenie postulowanej zmiany przyczyniłoby się do zwiększenia wpływu
obywatela na skład Sejmu oraz na większą identyfikację wybranego posła
z mieszkańcami, a tym samym na pogłębienie demokracji.
Rada Gminy Komorniki zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki
do niezwłocznego przesłania niniejszego apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. ” – czytamy w apelu

Komorniki to około dwudziestotysięczna gmina w województwie wielkopolskim w powiecie poznańskim.

Informacje przekazał Mariusz Szajbe Radny Sołecki, Sołectwo Wiry

http://bip.komorniki.pl/zasoby/files/ola/protokoly_z_sesji_rg./protokol_z_xlv_sesji.pdf

2 242 wyświetlen