/Kolejne porozumienie obywatelskie stawia na JOW

Kolejne porozumienie obywatelskie stawia na JOW

Zamieszczamy komunikat inicjatywy, przyjmującej roboczą nazwę Porozumienie Organizacji Patriotycznych i Solidarnościowych ponieważ, postulat JOW dla naprawy państwa stawia na pierwszym miejscu. I przypomina wieloletnie istnienie Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW oraz osobę śp. profesora Jerzego Przystawy, w kontekście dwuletniej inicjatywy Zmielonych.

Tu nasze miejsce, to nasz kraj.

Po latach destrukcyjnej transformacji ustrojowej zaistniały w ostatnich dwóch miesiącach realne struktury i plany odbudowy państwa polskiego.

Dnia 27 czerwca 2014 r. kilkadziesiąt organizacji obywatelskich zawiązało w Warszawie Porozumienie Organizacji Patriotycznych i Solidarnościowych.

Celem jest odsunięcie skorumpowanych i niereformowalnych struktur władzy powstałych jako konsekwencja „magdalenkowych” porozumień, bo konsekwentnie prowadzą one do degradacji obywatelskiej odpowiedzialności, do katastrofy demograficznej, do osłabienia obronności, do upadku gospodarczego, do bankructwa i zaniku suwerenności państwa polskiego. Obecne scentralizowane partie polityczne, zarówno te przy władzy, jak i te opozycyjne, nie chcą ani nie potrafią przeprowadzić zasadniczej naprawy państwa, choć chętnie będą ponownie głosić takie hasła w okresie przedwyborczym.

Ostatnie dwa lata objawiły narastanie powszechnego niezadowolenia z pozbawionego wyobraźni i patriotycznej inicjatywy działania rządu koalicji PO-PSL, nakierowanego na posłuszne wypełnianie dyrektyw Komisji Europejskiej. Odbyły się liczne wielotysięczne demonstracje uliczne. Organizowano akcje zbierania podpisów pod żądaniem referendum dot. wieku emerytalnego, statusu lasów państwowych, ordynacji wyborczej, które mimo uzyskania wymaganej liczby podpisów poparcia były przez Sejm systematycznie ignorowane. Środowiska patriotyczne organizowały konferencje, na których formułowano nie tylko zarzuty pod adresem obecnych sił politycznych, ale także coraz wyrazistsze postulaty naprawy państwa. Wymieńmy tu, aby zacząć, Kongres Protestu (31 marca 2012 w Warszawie) zorganizowany przez Janusza Sanockiego i innych, w którym uczestniczyło ok. 200 przedstawicieli ugrupowań patriotycznych. Jesienią tego roku doszedł do głosu obywatelski gniew Pawła Kukiza o zniszczenie w Sejmie zbioru 650 tys. podpisów pod żądaniem referendum, zebranych przez struktury PO w 2005 roku. Tak zaistniał 100-tysięczny Ruch Zmieleni, który wszedł w organizacyjne porozumienie z istniejącym od wielu lat Ruchem Obywatelskim na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych utworzonym przez Jerzego Przystawę. Wiosną 2013 odbył się kolejny ogólnopolski kongres tych środowisk na zaproszenie gdańskiej Solidarności. Powstał Ruch Oburzeni skoncentrowany m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Tarnowie, następnie pojawili się Niepokonani. Na kolejnych spotkaniach imperatyw naprawy państwa na drodze zorganizowania nowej siły politycznej, zdolnej osiągnąć sukces wyborczy, stawał się coraz bardziej naglący. Takie jest w skrócie historyczne tło powstania prezentowanego tu Porozumienia Organizacji Patriotycznych i Solidarnościowych. Credo tej inicjatywy politycznej znaleźć można na witrynie www.oburzeni.org.pl

Rdzeniem Porozumienia jest uznanie przez zebranych za fundamentalne i wspólne trzech postulatów ustrojowych dla naszego państwa. Są to:

  1. Wybory do Sejmu w brytyjskim systemie JOW, z równą dla wszystkich swobodą kandydowania i odwoływalność posła przez wyborców okręgu.
  2. Obligatoryjność przeprowadzenia referendum krajowego przy określonej liczbie podpisów pod żądaniem referendum.
  3. Społeczna kontrola sądownictwa i prokuratury.

Porozumienie realizować będzie nacisk obywatelski celem realizacji tych postulatów:
1) przez zgromadzenia publiczne i gromadzenie podpisów obywateli pod w/w wnioskami
kierowanymi do obecnych władz Państwa Polskiego;
2) przez opracowanie gotowych projektów nowego prawa, które zawrą w sobie realizację tych postulatów;
3) przez własny udział w wyborach samorządowych i dalszych, wystawienie własnych list kandydatów, prowadzenie kontroli procesu wyborczego.

Na spotkaniu 27 czerwca zebrani wyłonili Krajowy Zespół Organizacyjny, którego celem jest tworzenie struktury pozwalającej na skuteczną informację społeczną i organizację udziału Porozumienia w jesiennych wyborach samorządowych i dalszych procesach wyborczych. Podjęto wiele uchwał dotyczących uprawnień KZO, planów i metod działania. Za cel pierwszoplanowy uznano zorganizowanie struktur organizacyjnych wojewódzkich i niższych szczebli i wyłonienie kandydatów na najbliższe wybory samorządowe. Szczegółowe sprawozdania z tych i innych działań znaleźć można na witrynie internetowej www.oburzeni.org.pl/

Oto skład Krajowego Zespołu Organizacyjnego:
Zbigniew Wrzesiński – przewodniczący (zbigwrzesinski@gmail.com)
Tadeusz Bartold – sekretarz (t.602365987)
Lech Kuropatwiński, Piotr Rybak, Sławomir Bielicki (lbisbis@gmail.com) – wiceprzewodniczący
Sławomir Krupiński – skarbnik
Andrzej Cichocki, Jan Strzeżak, Stanisław Romańczuk, Adam Bednarczyk – członkowie
Zbigniew Puchnowski/Komandor – pełnomocnik ds. programowych.

Wyłoniona też została Rada Patronacka – Paweł Kukiz, ks. Józef Maj, Andrzej Czachor (a.czachor@ncbj.gov.pl).

Porozumienie jest w stanie powstawania. Oczekujemy akcesu kolejnych ugrupowań patriotycznych, ich deklaracji udziału i zgłaszania kandydatów do jesiennych wyborów.

Lista uczestników Porozumienia jest otwarta – chodźmy razem.

Jak śpiewa Jan Pietrzak: Tu nasze miejsce, to nasz kraj.

prof. Zbigniew Wrzesiński
prof. Andrzej Czachor

888 wyświetlen