/Kodeks wyborczy JOW – debata

Kodeks wyborczy JOW – debata

Szanowni Państwo,

poddajemy debacie publicznej projekt przygotowany przez Fundację im. Jamesa Madisona dotyczący USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY.

Liczymy przede wszystkim na rzeczowe uwagi do projektu, w formie propozycji konkretnych zmian obecnych artykułów, paragrafów i punktów, czyli poprzez zaproponowanie nowego brzmienia danego przepisu  Kodeksu (a nie wyłącznie przesłanie ogólnego pomysłu na nowy przepis). Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na korelacje pomiędzy zaproponowaną zmianą, zarówno w treści jak i formie, z innymi artykułami Kodeksu wyborczego. Zmiany nie mogą być oderwane od całości Kodeksu i muszą logicznie współgrać ze sobą. Dotyczy to również propozycji podziału Polski na okręgi wyborcze.

3x1

Każda uwaga opracowana w powyższy sposób zostanie rozpatrzona z wnikliwością i opublikowana. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu projekt osiągnie optymalną merytorycznie treść. Pytania i uwagi prosimy przesyłać na adresy mailowe:patryk.halaczkiewicz@jow.pl oraz fundacja.jow@op.pl lub kontakt pod numerem telefonu 71 342 46 44.

MAPA PODZIAŁU POLSKI na Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Zestaw map podziału Polski oraz 16 województw na JOW, przygotowanych na podstawie przebiegu granic JOW zawartych w Załączniku nr 1 do Projektu Ustawy Zmieniającej Kodeks Wyborczy, przygotowanej przez Fundację im. J.Madisona.”

Mapa Polski z podziałem na JOW Zobacz
Województwo dolnośląskie Zobacz
Województwo kujawsko-pomorskie Zobacz
Województwo łódzkie Zobacz
Województwo lubelskie Zobacz
Województwo lubuskie Zobacz
Województwo małopolskie Zobacz
Województwo mazowieckie Zobacz
Województwo opolskie Zobacz
Województwo podkarpackie Zobacz
Województwo podlaskie Zobacz
Województwo pomorskie Zobacz
Województwo śląskie Zobacz
Województwo świętokrzyskie Zobacz
Województwo warmińsko-mazurskie Zobacz
Województwo wielkopolskie Zobacz
Województwo zachodniopomorskie Zobacz

KODEKS WYBORCZY – JOW W WYBORACH DO SEJMU

Ustawa zmieniająca Zobacz
Ustawa zmieniająca. Załącznik nr1 Zobacz
Tekst jednolity (wersja skrócona) Zobacz
Tekst jednolity (wersja pełna) Zobacz
Ustawa zmieniająca. Uzasadnienie Zobacz

2 032 wyświetlen