/JOW-y oznaczają proste, jasne, uczciwe i przejrzyste zasady politycznej gry!

JOW-y oznaczają proste, jasne, uczciwe i przejrzyste zasady politycznej gry!

Wielokrotnie padały trafne argumenty, że dzięki JOWom wyborcy będą dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Na przykład zwracano uwagę na konieczność zdobycia rozpoznawalności i zaufania wśród danej społeczności (w danym okręgu) przez kandydatów czy przywrócenia obywatelom poczucia, że tak naprawdę wynik wyborów zależy również od nich.

Warto jednak zwrócić uwagę także na inny, niezmiernie istotny, aspekt systemu JOW, a mianowicie jego transparentność i zrozumiałość z punktu widzenia przeciętnego wyborcy. No bo przecież, ilu dorosłych obywateli tak naprawdę rozumie mechanizm dotychczasowych wyborów? Ilu jest w stanie poprawnie wyjaśnić działanie ordynacji proporcjonalnej w wielomandatowych okręgach wyborczych, czyli systemu, z którym obecnie mamy do czynienia? Nie potrafią tego zrobić nawet liczni absolwenci politologii oraz innych nauk społecznych – tak bardzo jest on skomplikowany.

Tymczasem zrozumienie idei JOW jest na tyle proste, że można przystępnie wyjaśnić ją każdemu w ciągu zaledwie kilku minut. Sposób funkcjonowania jednomandatowych okręgów wyborczych jest prosty oraz intuicyjny, co z punktu widzenia większości wyborców powinno mieć zasadnicze znaczenie. W końcu każdy uczestniczący w wyborach powinien nie tylko znać kandydata, na którego zamierza oddać swój głos, ale również rozumieć zasady gry, czyli właśnie ordynację, na podstawie której owe wybory są przeprowadzane.

Doświadczenia i praktyka dojrzałych demokracji (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada) potwierdzają, że jak do tej pory nigdzie nie wymyślono prostszych i bardziej przejrzystych zasad gry niż właśnie JOWy! Czemu zatem nie uczyć się od najlepszych…?

Karol Tyszka – serwis kraJOWy

228 wyświetlen