/JOW w Sądzie RP!

JOW w Sądzie RP!


1. W poniedziałek, 28 lutego 2011, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieście, w sali  118, o godzinie 10.20 odbędzie się posiedzenie Sądu w sprawie zażalenia Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW" na odmowę Prokuratury wszczęcia śledztwa w sprawie zniszczenia podpisów o referendum "4 razy TAK", w którym jedno z pytań było o JOW w wyborach do Sejmu.


2. W tym samym sądzie, 1 marca, w sali 540, o godzinie 12.30, odbędzie się rozprawa z powództwa p. Dominika Jafry ze Szczecina przeciwko Platformie Obywatelskiej o zapłatę. Pan Jafra domaga się symbolicznego odszkodowania – na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –  za straty moralne spowodowane niedotrzymaniem obietnicy wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu i przeprowadzenia w tej sprawie referendum.


Zachęcamy WoJOWników do okazania swego poparcia tym dwom skargom sądowym.


 


435 wyświetlen