/Jarosław Gowin w Dzierżoniowie o JOW- dtp-24.pl, 15.05.2014

Jarosław Gowin w Dzierżoniowie o JOW- dtp-24.pl, 15.05.2014

Polska Razem to ugrupowanie mocno popierające jednomandatowe okręgi wyborcze wszyscy Państwo, którzy zrzeszeni jesteście w ugrupowaniu macie dokładnie takie same przekonania dotyczące JOW-ów?

JG: Uważamy, że jednomandatowe okręgi wyborcze to szansa na zwiększenie wpływu obywateli na życie polityczne dlatego, że dzisiaj posłowie zależą od swoich bosów partyjnych. W momencie zmiany ordynacji wyborczej, po wprowadzeniu JOW-ów każdy poseł będzie zabiegał przede wszystkim o poparcie u swoich wyborców. To na pewno zapewniłoby dużo lepsza jakość w pracy posła.

Pan jako parlamentarzysta z wieloletnim stażem nie boi się takiego zderzenia ze społeczeństwem, bezpośredniego rozliczenia?

JG: Zupełnie nie, ta obecna ordynacja promuje ludzi, o których mówi się BMW – Bierny, mierny, ale wierny. Ja zawsze byłem człowiekiem dosyć niepokornym idącym pod prąd, przez to musiałem odejść z PO, ale sam bardzo chętnie zmierzyłbym się z moimi rywalami z innych partii w takim właśnie bezpośrednim starciu.

Z Jarosławem Gowinem w Dzierżoniowie rozmawiała Marzena Zdolska. Cały artykuł na dtp-24.pl

1 023 wyświetlen