/Grzegorz Górny o wyborach na Ukrainie – wpolityce.pl

Grzegorz Górny o wyborach na Ukrainie – wpolityce.pl

Warto, aby nad tymi wynikami pochylili się zwolennicy JOW-ów w Polsce. To bowiem, co sprawdza się w Wielkiej Brytanii, niekoniecznie sprawdza się na Ukrainie.

Wynika to nie tyle z obowiązujących procedur, ile z poziomu kultury politycznej, kondycji elit, pluralizmu w mediach czy świadomości obywatelskiej. W związku z tym rodzi się pytanie, czy jest nam bliżej do Wielkiej Brytanii z jej długą nieprzerwaną tradycją parlamentarną, czy raczej do postkolonialnej Ukrainy?

Czytaj dalej: Grzegorz Górny „Jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli ciemna strona ukraińskiego parlamentaryzmu” na portalu wpolityce.pl z 8 listopada 2014

1 294 wyświetlen