29 września 2013 w Warszawie odbyło się spotkanie Federacji Obywatelskich Ruchów – Polska (FORP). Inicjatorami wydarzenia byli Paweł Kukiz i Janusz Sanocki.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele ponad 80 organizacji społecznych. Wspólnym mianownikiem dla ich przyszłych działań będzie reforma kodeksu wyborczego, z podziałem Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz postulat zmian w systemie sprawiedliwości.

Uczestnicy spotkania negatywnie oceniają stan polskiej demokracji i państwa. Dostrzegają, że elity polityczne oderwane są od obywateli, a sądy oraz prokuratury nie działają, tak jak powinny. To powoduje, że Polska znajduje się w kondycji o wiele gorszej niż potencjał, jakim dysponuje. Uczestnicy spotkania wezwali też Bronisława Komorowskiego do niepodpisywania ustawy Kodeks Postępowania Karnego. Skrytykowano też inicjatywę prezydenta ograniczającą możliwość przeprowadzenia referendów.

Odczytanie końcowej deklaracji przez Janusza Sanockiego

Wystąpienie Pawła Kukiza

Dyskusja - 2 Komentarzy
  1. Jerzy Gieysztor

    05. Paź 2013,  godz. 13:29

    Trwałym spoiwem jednoczącym uczestników Federacji FORP może być tylko przeświadczenie tych uczestników, że bez wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu RP, nie jest możliwa likwidacja patologii, z którymi oni walczą. Ponieważ leczenie chorób naszego państwa należy rozpocząć od usunięcia ich podstawowej przyczyny. Tą przyczyną Jest partyjny przywilej układania list wyborczych w wyborach sejmowych. Dla jego usunięcia konieczna jest swoboda kandydowania w wyborach sejmowych przeprowadzanych w 460-ciu jednomandatowych okręgach wyborczych wg Reguły JOW sformułowanej przez Ruch Obywatelski na rzecz JOW. I dlatego wprowadzenie JOW w wyborach sejmowych jest priorytetem. Każda inna kolejność działań będzie leczeniem choroby przy pomocy usuwania skutków. Zbudowanie takiego przeświadczenia uczestników FORP jest żmudne i wymagające determinacji. Ale podejmujmy je wszyscy, rozpoczynając od popularyzowania Reguły JOW.

    Odpowiedz

Skomentuj