/Federacja Obywatelskich Ruchów – Polska (FORP)

Federacja Obywatelskich Ruchów – Polska (FORP)

29 września 2013 w Warszawie odbyło się spotkanie Federacji Obywatelskich Ruchów – Polska (FORP). Inicjatorami wydarzenia byli Paweł Kukiz i Janusz Sanocki.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele ponad 80 organizacji społecznych. Wspólnym mianownikiem dla ich przyszłych działań będzie reforma kodeksu wyborczego, z podziałem Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz postulat zmian w systemie sprawiedliwości.

Uczestnicy spotkania negatywnie oceniają stan polskiej demokracji i państwa. Dostrzegają, że elity polityczne oderwane są od obywateli, a sądy oraz prokuratury nie działają, tak jak powinny. To powoduje, że Polska znajduje się w kondycji o wiele gorszej niż potencjał, jakim dysponuje. Uczestnicy spotkania wezwali też Bronisława Komorowskiego do niepodpisywania ustawy Kodeks Postępowania Karnego. Skrytykowano też inicjatywę prezydenta ograniczającą możliwość przeprowadzenia referendów.

Odczytanie końcowej deklaracji przez Janusza Sanockiego

Wystąpienie Pawła Kukiza

1 065 wyświetlen