/Do Członków Stowarzyszenia JOW

Do Członków Stowarzyszenia JOW

Przypominamy, że zgodnie z art. 15a Statutu Stowarzyszenia JOW członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku, gdy suma wpłat na rzecz Stowarzyszenia tytułem składek członkowskich w roku kalendarzowym nie przekroczyła wysokości jednej miesięcznej składki członkowskiej i członek do końca roku kalendarzowego nie potwierdził Zarządowi aktualności danych zawartych w deklaracji członkowskiej. Statut w brzmieniu uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków z 20 lutego 2016 r. w załączeniu.

Aby nie utracić statusu Członka Stowarzyszenia należy zatem przed końcem 2016 r. spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) w ciągu 2016 roku wpłacić tytułem składek członkowskich kwotę przekraczającą 10 zł (tradycyjna wysokość miesięcznej składki członkowskiej);
2) potwierdzić Zarządowi aktualność danych zawartych w deklaracji członkowskiej. Potwierdzenie danych następuje w drodze wypełnienia pierwszej strony deklaracji członkowskiej i wysłania jej na adres Stowarzyszenia.

Dane niezbędne do przelewu lub przesłania potwierdzenia członkostwa:

Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
ul. Białoskórnicza 3/1, 50-134 Wrocław

nr konta: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335
kod BIC (Swift): BPKOPLPW
tytuł wpłaty: składka członkowska

Statut Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW – plik PDF

Deklaracja członkowska – plik PDF

674 wyświetlen