/Debata Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – za czy przeciw? cz. 1-3

Debata Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – za czy przeciw? cz. 1-3

Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW zorganizowało debatę oksfordzką pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami wprowadzenia JOW-ów. Debata odbyła się 8 czerwca br. w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie. Naprzeciw siebie usiedli: p. Wojciech Kaźmierczak – prezes Stowarzyszenia JOW i dr hab. Zdzisław Ilski z Politechniki Wrocławskiej (jako zwolennicy JOW) oraz dr Piotr Zakrzewski z Instytutu Politologii UKSW i dr Marek Jarentowski z IP UKSW (jako przeciwnicy JOW). Debatę poprowadził red. Łukasz Warzecha.

Teza debaty brzmiała: Należy wprowadzić 460 JOW do Sejmu RP, posłów wybierać zwykłą większością głosów, z równą dla wszystkich swobodą kandydowania.

 

2 302 wyświetlen