/Czy wybory będą unieważnione?!!

Czy wybory będą unieważnione?!!

Sąd Najwyższy uznał za zasadną skargę Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu na niezarejestrowanie przez PKW!

 

Źródło: http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/25321,czy-wybory-beda-uniewaznione


 

 


W skardze postawiliśmy Państwowej Komisji Wyborczej, nastepujące zarzuty:

 

– zarzut bezpodstawnego odrzucenia podpisów na listach poparcia Komitetu, tylko z powodu zakwestionowania danych takich jak imię, nazwisko, adres, PESEL podpisujacych sie osób,

 

– odmowę zarejestrowania Komitetu Wyborczego w formie uchwały, gdy zgodnie z Kodeksem Wyborczym musi wydać postanowienie,

 

– odrzucenie wniosku o zarejestrowanie Komitetu, bez wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni (np. o brakujace podpisy), do czego zgodnie z Kodeksem Wyborczym Państwowa Komisja Wyborcza była zobowiązana.

 

Całość skargi tutaj: http://pietkun.nowyekran.pl/post/24801,zaskarzylismy-decyzje-pkw

 

Skarga została wniesiona do Sądu Najwyższego w terminie.

 

Dzisiaj Sąd Najwyższy wydał następujące orzeczenie:

 

 

 

 

 

 

Orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne i musi być bezwzględnie wykonane przez PKW.

 

W związku z powyższym, że Komitet Wyborczy Wyborców OLW Nowego Ekranu zgodnie z prawem powinien być zarejestrowany, a poprzez bezprawne działania PKW upłynął zawity termin rejestracji naszych List Wyborczych i Kandydatów do Senatu, przez co, będąc uprawnionym Komitetem Wyborczym zostaliśmy pozbawieni możności udziału w wyborach, rozważamy szereg działań prawnych na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego, włącznie z doprowadzeniem do rozpisania nowego terminu wyborów.

 

Ta sprawa nie ma precedensu w III RP.

 

NEWS! Z ostatniej chwili (godz 18.20) – Krajowe Biuro Wyborcze nas zawiadomiło telefonicznie, że jutro rano możemy odebrać od PKW uchwałę o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego.

 

 


About Łażący Łazarz

1 243 wyświetlen