/Co to jest system wyborczy?

Co to jest system wyborczy?

Drugim zagadnieniem, które chcielibyśmy wyjaśnić w naszym cyklu jest system wyborczy. Mówiąc najprościej jest to zbiór reguł, dzięki któremu przekształcamy preferencje wyborców w postaci ich głosów na mandaty dla partii i poszczególnych kandydatów.

 

Ważnym elementem systemu wyborczego jest formuła wyborcza. Możemy wyróżnić następujące formuły:

  • Większościową – w tym wypadku mandat zdobywa ten spośród kandydatów, który otrzyma większość głosów w okręgu. Może to być większość względna (tzn. nie trzeba przekroczyć progu 50% uzyskanych głosów) – tak jak np. w Wielkiej Brytanii, USA i tak jak postuluje Ruch JOW. Może to też być większość absolutna (konieczne jest przekroczenie przez kandydata progu 50% uzyskanych głosów, a jeżeli taka sytuacja nie nastąpi to np. przeprowadza się drugą turę głosowania). Taki system obowiązuje m.in.  we Francji w wyborach do Zgromadzenia Narodowego.
  • Proporcjonalna – w tym przypadku dąży się do zagwarantowania, aby rezultatem procesu przekształcenia głosów w mandaty stała się sytuacja, w której procent uzyskanych mandatów przez partię jak najwierniej odzwierciedlał odsetek zgromadzonych przez nią głosów (jeżeli partia zdobyła 20% głosów to zgodnie z ideą proporcjonalności powinna uzyskać 20% mandatów). W praktyce żadna z wersji tej formuły wyborczej nie gwarantuje osiągnięcia takiego stanu idealnego.

 

W oparciu o: Leksykon politologii pod. Red. A. Antoszewski, R. Herbut, wyd. atla 2, Wrocław 2004.

2 008 wyświetlen