/Chorwacja: program wyborczy Mirosława Tudjmana

Chorwacja: program wyborczy Mirosława Tudjmana

W Trzeci Dzień Bożego Narodzenia, 27 grudnia 2009, odbędą się w Chorwacji  wybory prezydenckie. Jednym z kandydatów jest dr Mirosław Tudjman, profesor informatyki na Uniwersytecie w Zagrzebiu, syn zmarłego prezydenta Franjo Tudjmana.

Profesor Tudjman sformułował 10 tez swojego programu wyborczego. Jedną z nich jest program zasadniczej reformy prawa wyborczego i parlamentu Chorwacji: (w wolnym tłumaczeniu z Tudjman)

Czas na zmianę instytucji demokratycznych, jako gwarancji obrony indywidualnych i kolektywnych praw chorwackich obywateli.

Ponieważ pragniemy stabilnego i demokratycznego społeczeństwa musimy odnowić stare i ustanowić nowe instytucje demokratyczne. Przekonany jestem, że trzeba zmienić prawo wyborcze do chorwackiego parlamentu (Sabor) w ten sposób, żeby utworzyć 100 okręgów wyborczych, a z każdego z nich wyłaniany był tylko jeden poseł.

Celem tej zmiany jest umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego wyboru swojego posła. W ten sposób uniemożliwilibyśmy kontynuowanie praktyki, w której duże partie polityczne umieszczają na listach wyborczych ludzi, jacy nigdy nie byliby w stanie zdobyć mandatu w wyborach bezpośrednich.

W ten sposób każdych 40 000 obywateli Chorwacji miałoby w sejmie swojego przedstawiciela, stanowiącego 1% składu Izby Ustawodawczej. Taki sposób wyboru stosowany jest w rozwiniętych krajach zachodnich i pokazuje, że tą drogą do Izby Ustawodawczej wchodzą ludzie o najwyższych kwalifikacjach.

Wyższość takiego modelu demokracji polega na tym, że wyborcy mają bezpośredni wpływ na politykę państwa.

Potrzebny jest także powrót do drugiej izby w parlamencie Chorwacji. Izba Wyższa (Zupanijski dom) miałaby sprzyjać zapewnieniu równomiernego rozwoju regionalnego Chorwacji.

Również członkowie Izby Wyższej byliby wybierani bezpośrednio w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Senatorów nie trzeba byłoby więcej niż 35.

638 wyświetlen