/Brawo Rumuni – uninominale subito

Brawo Rumuni – uninominale subito


Europa Ojczyzn zachowujących w UE wysoki zakres suwerenności potrzebuje narodowego, nie partyjnego charakteru wyboru elit władzy. Wybory list partyjnych, zwane proporcjonalnymi, to raczej trampolina dla liderów partii zamierzających do objęcia najwyższych stanowisk w Unii. Interes narodowy schodzi tu na drugi plan i łatwo staje się przedmiotem handlowych przetargów.

 

Przykładem dbałości o suwerenność jest niezłomne stanowisko rządu Wielkiej Brytanii w sprawie zachowania własnego pieniądza – a rząd, w tym kraju, tworzą reprezentanci wybrani w jednomandatowych okręgach wyborczych, po jednym w każdym okręgu.

 

Uchwała parlamentu Rumunii z 22 maja 2012 ustanawiająca w wyborach do parlamentu ordynację większościową jednomandatową (uninominale), taką jak w Wielkiej Brytanii, jest więc znamiennym dobrym wzorem dla krajów Europy – wytycza kurs rozumnych przemian. Tak to należy traktować, mimo że chwilowo uchwała ta jest oprotestowana przez Trybunał Konstytucyjny i nie weszła w życie.

 

Aby wyjść z pułapki nieodpowiedzialnej antynarodowej partiokracji wybory wg ordynacji JOW potrzebne są również Polsce. Z uwagą i szacunkiem obserwujmy ten rumuński precedens, życząc mu powodzenia.

 

Grupa warszawska Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW) podjęła 12 lipca decyzję*, że zorganizujemy w najbliższych dniach Pikietę Gratulacyjną pod Ambasadą Rumunii w Warszawie. Chcemy przekazać Rumunom wdzięczność i uznanie za ich śmiałe przecięcie gordyjskiego węzła partyjnych przepychanek i wejście na kurs odpowiedzialnej polityki pod bezpośrednią kontrolą Narodu. Wyrazimy nasze poparcie dla zachodzących w Rumunii demokratycznych przemian, przekażemy Ambasadorowi Rumunii list gratulacyjny dla ich Parlamentu, a przede wszystkim przypomnimy społeczeństwu i parlamentowi polskiemu, że JOW to nie egzotyka, ale rozumne rozwiązanie ustrojowe, mobilizujące najwartościowsze siły narodu. Nie chcemy być ostatni w tym ciągu przemian.

 

 

Termin pikiety to 25 lipca 2012 godz. 12.00.

 

 

Zapraszamy do udziału. Dalsze informacje wkrótce.

 

Zebrał Andrzej Czachor

 

 

*12 lipca w spotkaniu  uczestniczyli – T. Browarek, A. Czachor, M. Frankiewicz, K. Pawlak, M. Wis, Z. Zarzycki


 

 


About Andrzej Czachor

fizyk, prof. dr hab. w NCFJ w Świerku, publicysta; od 1995 roku uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
634 wyświetlen