/Biuletyn Nr 35

Biuletyn Nr 35

Po ponad trzyletniej przerwie oddajemy do rąk Państwa kolejny numer Biuletynu Ruchu JOW. Wspominamy zmarłych w ciągu tych trzech lat uczestników Ruchu JOW: Mariusza Wisa (1951-2013), Mariana Jurczyka (1935-2014), Barbarę Sarapuk (1940-2015), Mariana Dzięcioła (1950-2015) i Jerzego Gieysztora (1936-2016), którzy z wielką ofiarnością i bezinteresownie pracowali dla naprawy Rzeczypospolitej.

Rok 2015 dał nam nowy zastrzyk nadziei i wiary w to, że fundamentalna reforma prawa wyborczego jest realnie możliwa. Walczymy dalej, ze świadomością, że rozczarowanie mija, ale nadzieja jest wieczna.

Biuletyn Nr 35

 

1 415 wyświetlen