/Babokracja cyli rzec o pleksiglasie (4)

Babokracja cyli rzec o pleksiglasie (4)

Ukwalowali, my noród cyli górole, pisać rezolucyje do Komitetu Centralnygo, znacy Krojowej Rady, coby kazdy dostoł telo pleksiglasu kielo mu potrza. Cy ka piykny cy ka corny. Trza ino dać krzyzok. U cie to bedom trzi krzyzoki – ozbębnieła  juz ode dźwiyrzy babecka moja ostomiylso zaroz po raniyjsy msy.

 

Zjedyjek. Siednijciez na zydelku mojaśty cud boski – zwitołek jom cieplućko.

 

Cosik nie kapuje – dodołek od sie zwycojnie za Jaśkiem Głuptokiem i wzionek głymboki deh.

 

Prziboce co kapke miesioncy tymu nie poseł jo s mojom ślubnom na wybory do salówki na plebaniji coby znacyć dusycke poselskom. Zrobioła sie cisa i póst wielgi w chałupie. Cas useł wartko. Pore kilo u cłeka ubyło to i ździebko rozumu przibyło. Usłysołek co pleksiglas sóm jest tela zmyśna nakładka na śklany ekran cobyś nie uwidzioł tego syćkiego co widzis. Kie chłop widzi za duzo to mu sie odekciewa – godajom kumoski po całyj wsi.

 

Dyć Rade wybiyrajom posłowie, a posłów samiućkaś znacyła. Po prowdzie zbójeckim prawem ino  jednego a nie dwenastu jako stoi w okrongu. Po kiego ciorta ceregiele. Pleksiglas mos jak w banku – odpedziołek.

 

Ksiondz strasy co pleksi sóm jest towor unijny,dotowany. Kazdyn nie dostanie. Cekani ze zadka sóm jest znachory, ciymne grody i cała chudobno reśta. Nei trza poprzić wiynksom mniyjsość a moze i proporcyje – rzeknóła naucynie.

 

Wej, toli nie lepi nagabywać i molestować nasego posła coby hasnu syćkich pilnowoł. Tak majom Jangliki hań za wielgim potókiem. U nik sóm jest jedyn poseł w jednym okrongu wyborcym, to i biedacysko musi ciyrpieźliwie wysłuchiwać rózne rzecy. O pleksi tyz. Totyn nie obróci się ku wyborcy rzyciom – zagodołek apryndowany.

 

Zyjdyc to! Nie medetuj, ba se pomiarkuj ździebko. Bodaj ze bodaj wiym co godom. Wse mómy demokracyje ludowom. Pozegnoł jom samiućki pirsy baca s Warsawy. Drzewiej ksiondz furmanił u bacy to widzioł. Kie nowe casy nastały dy u frajerek Magdy i Lenki starsy a cerwony diasek i młodse nieboze dogadowali sie coby syćko ostało jako dawno bywało. Cyli demokracyja ludowa i śleboda. Śleboda pisanio rezolucyji do KC. Baca zabocył co mo jakisie owiecki to i juhas cyli naski ksiondz musi ciorać się w tyj robocie – dokumyntnie wygarnona moja druga połówka.

 

Dołek się babie. Ksęcy nie ksęcy podpisołek rezolucyje. Ba dodołek cichućko a nie głóskiem:

 

Ba haj, nie beek wiyncy pisoł i ugadywoł s diaskiem. Kie dogodujes s jazernym to pryndzyj a nie wolno ón cie wyonacy jak tyn diaboł w opowiostce Kazika Tetmajera co wzion i wyzwyrtał babe.

 

Naremnie końcyłek gwarzbe i wysłek do swoik owiecek. Scynśliwe óne sóm bo pasterzuje im jedyn  włodorz ka pierwej u ludzisków był jino cysorz. Teroz ludziska kcom mieć lepsiyjsom demokracyje. Już nie trzi a śtyry władze kcom mieć. Cworta zaś rzondzi pleksiglasym. Co za casy.  Haj.

 

 

Wojtas b’Sportas, AD 2012

 

Tagi:

About WbS

WbS – Wojciech M., absolwent Politechniki Poznańskiej, mechanik a od 1994 księgowy; od 2002 r. (afera Rywina) uczestnik Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych prof. Jerzego Przystawy
954 wyświetlen