Pojedynczy głos przechodni

Partiokracja… Rządy partii… tak powinien się właściwie nazywać ustrój, w którym żyjemy. To partie polityczne, dzięki budżetowym subwencjom, progom wyborczym i proporcjonalnej ordynacji wybierają posłów. Obywatele pozbawieni są możliwości wskazania konkretnej osoby na liście partyjnej, mogą co najwyżej wskazać preferowanego kandydata bez żadnej siły sprawczej. Jest to dokładne odwzorowanie hasła z czasów słusznie minionych „głosuj …

więcej...