WoJOWnicy Wolności

Wolne wybory

Zaskakuje, że w reżimowej propagandzie dotyczącej…

więcej...