„Dwie ordynacje – dwie demokracje” w Studium Generale


Posiedzenie naukowe w ramach Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się 24 kwietnia 2012 roku, poświęcone było zagadnieniom ordynacji wyborczej. Nosiło tytuł "Dwie ordynacje – dwie demokracje", a wykładowcą był profesor Jerzy Przystawa. Wśród zgromadzonych słuchaczy byli obecni także profesorowie, m. in.: Zygmunt Galasiewicz, Michał Sachanbiński, Tadeusz Zipser, Jan Kołaczkiewicz, Jerzy Mozrzymas, Marek Mozrzymas.

 

więcej...