/Artykuł Wiktora Ferfeckiego „Zwolennicy JOW jak komuniści” – „RP”, 29.06.2015

Artykuł Wiktora Ferfeckiego „Zwolennicy JOW jak komuniści” – „RP”, 29.06.2015

Szanowny Pan Bogusław Chrabota
Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej”

Szanowny Panie Redaktorze,

Wiktor Ferfecki w artykule pt. „Zwolennicy JOW jak komuniści”, „RP” 29.06 br., obraził pamięć profesora Jerzego Przystawy, zasłużonego działacza antykomunistycznej opozycji i twórcy Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, pisząc o Nim m.in. „Tacy ludzie wierzą w to, co dobrze prezentuje się na papierze, podobnie jak niegdyś komuniści”.

Redaktor Ferfecki napisał też o samej ordynacji JOW, że „Wszędzie system JOW pokazał niedemokratyczne oblicze”. Czy mamy wnioskować stąd, że system JOW pokazał przede wszystkim niedemokratyczne oblicze w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Francji, tj. państwach, które używają systemu JOW i które uważane są powszechnie na całym globie za przodujące demokracje świata?

Jeśli tak, to dobrze byłoby poznać własną definicję demokracji red. Ferfeckiego, bo wydaje się ona być zupełnie inna niż powszechnie uznane na całym świecie znaczenie tego słowa.

Ruch Obywatelski na rzecz JOW bardzo prosto definiuje minimalne kryterium, jakie musi spełniać demokratyczny system wyborczy: wyborcy muszą mieć możliwość usunięcia z Sejmu każdego posła w drodze głosowania bez możliwości wywarcia wpływu na ten proces przez funkcjonariuszy partyjnych. To kryterium spełnia jednomandatowa ordynacja wyborcza, gdzie głosuje się w jednej turze, a mandat otrzymuje zdobywca największej liczby głosów. Tak wybiera się posłów m.in. w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie.

2 lipca 2015

Tomasz J. Kaźmierski
Uniwersytet Southampton, Wielka Brytania
Ekspert Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 885 wyświetlen