/Semiperyferyjność Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Semiperyferyjność Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

w warunkach unijnej integracji europejskiej i zagrożenia kryzysem systemowym gospodarki światowej

(Referat na konferencję naukową Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytutu Filozofii UAM Zmiana społeczna i dyskurs. Wallerstein w kontekście środkowo-europejskim, Poznań 24 – 25.10.2008)

Rozszerzenie Unii Europejskiej w latach 2004 – 2007 o większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, stworzyło historycznie eksperymentalną sytuację funkcjonowania w ramach tych samych struktur, polityk i procedur integracyjnych zarówno krajów semiperyferii systemu światowego, jak i krajów rdzenia tego systemu w postaci państw Europy Zachodnio-Północnej. Ogólnym pytaniem badawczym jest pytanie o to, jakie są i mogą być skutki semiperyferyjnego miejsca w systemie światowym krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym szczególnie Polski, dla ich możliwości rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego w warunkach procesów integracyjnych w ramach struktur Unii Europejskiej. Równocześnie wybuch we wrześniu tego roku światowego kryzysu finansowego i zagrożenie kryzysem systemowym gospodarki światowej, zmusza do postawienia pytanie o jego możliwe konsekwencje dla samej UE i jej semiperyferyjnej części.
Artykuł dotępny w naszym Archiwum pod linkiem:
http://www.jow.pl/files/file/Microsoft%20Word%20-%20Semiperyferyjnosc.pdf

569 wyświetlen