/Stowarszyszenia Demokracja USA do JM Rektor UW

Stowarszyszenia Demokracja USA do JM Rektor UW

Odpowiedź JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego: files/file/stanowisko UW.pdf

Stowarzyszenie Demokracja USA z siedzibą w Nowym Yorku zwraca się z uprzejmą prośbą do Pani Rektor o wyrażenie zgody na zamieszczenie komunikatu w radiu kampus o mającym się odbyć IV Marszu na Warszawę w temacie ordynacja wyborcza większościowa w terminie 11 października Pl. Zamkowy godzina 11.

My jako Stowarzyszenie Polonii USA, Kanady, Australii i Ameryki Południowej czynimy starania, aby ta demonstracja miała charakter przełomowy. Powiadomiliśmy drogą listową wszystkich posłów na Sejm V kadencji na adresy ich biur (sprawdzaliśmy telefonicznie – zaproszenia dotarły), dzwonimy do wszystkich posłów PO o wywiązanie się z obietnicy przedwyborczej i wzięcie udziału w demonstracji, powiadomiliśmy wszystkich dziennikarzy akredytowanych przy MSZ, niestety ze smutkiem musimy stwierdzić, że w Polsce jest blokada prasowa na temat demonstracji w sprawie zmiany ordynacji, jesteśmy w kontakcie z przewodniczącym NZS i wiceprzewodniczącą, otrzymaliśmy zapewnienie, że organizacja Koliber weźmie udział w marszu.

Jutro nasz przedstawiciel jest umówiony na godzinę 14. na rozmowę w tej sprawie z posłem Maciejem Płażyńskim (tel. do biura posła 58-305-34-15) w sprawie udziału w marszu Pana Jana Marii Rokity jako pierwszego potencjalnego prezydenta wybranego według nowej ordynacji. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy Panią Rektor o uczynienie wyjątku i wyrażenie zgody na zamieszczenie komunikatu o mającym się odbyć marszu w radiu kampus.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
za Stowarzyszenie Demokracja USA Stefan Dembowski

7 października 2008

 

220 wyświetlen