/prof. Witold Kieżun o JOW

prof. Witold Kieżun o JOW

Obecna elita polityczna Polski jest rażąco niesprawna, wybierana jest bowiem na zasadzie parytetu partyjnego zgodnie ze starą praktyka PRL. Straciliśmy dotychczas masę możliwości strategicznego rozwoju dzięki fatalnemu doborowi kadr kierowniczych tą metodą.
Podstawowym warunkiem radykalnego usprawnienia zarządzania publicznego w Polsce jest zmiana ordynacji wyborczej i radykalna zmiana całej politycznej kadry kierowniczej.
Tylko poprzez JOW może być zrealizowany radykalny plan usprawnienia zarządzania publicznego. Wprowadzenie JOW jest pierwszym i najważniejszym postulatem reformy państwa.
Zadziwiająca jest tu polityka Platformy Obywatelskiej, która w swoim programie wyborczym propagowała ten system i zebrała setki tysięcy podpisów pod apelem o jej wprowadzenie, a teraz, jak doszła do władzy wycofuje się. Jest to zrozumiałe boi się, że straci swój priorytet, bo w wyniku JOW w Sejmie znaleźliby się innego kalibru posłowie i zarówno PL, jak i inne partie, mają małe szanse na utrzymanie swojej pozycji.
Powtarzam, tylko JOW może doprowadzić do radykalnego usprawnienia zarządzania publicznego naszej Ojczyzny.
Warszawa, 9 października 2008

191 wyświetlen