/Konferencja radnych i burmistrzów m.st. Warszawy – 9.10.2008

Konferencja radnych i burmistrzów m.st. Warszawy – 9.10.2008

Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji
– Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
zaprasza na
konferencję radnych i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy

NAJWIĘCEJ DEMOKRACJI W JEDNOMANDATOWEJ ORDYNACJI

czwartek, 9 października 2008 r.
w godzinach 12.00 – 13.30
sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Al. Solidarności 90

• Pan Marek Andruk Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – rozpoczęcie konferencji
• Pan Mariusz Wis – Prezes Fundacji im. J. Madisona, radny Dzielnicy Wola
Zrozumieć politykę – wyborcza alternatywa
• Prof. dr hab. pan Andrzej Czachor – Ruch Obywatelski na rzecz JOW
Wybory jednomandatowe (JOW) do Sejmu – szansa dla ludzi samorządu
• Przedstawiciel Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
Idea JOW a prace Sejmu RP”
• Dyskusja
• Podjęcie apelu do Sejmu RP.

APEL WARSZAWSKICH RADNYCH i BURMISTRZÓW

Radni m.st. Warszawy, radni dzielnic m.st. Warszawy oraz burmistrzowie apelują do Sejmu RP o ustanowienie ordynacji wyborczych do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz Sejmu i Senatu RP opartych na fundamencie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), jako lepiej realizujących ideę samorządności oraz celem podniesienia demokracji w Polsce na wyższy – obywatelski poziom.

___________________________________________________________________________________

Zapraszamy na IV MARSZ o JOW
sobota, 11 października 2008 roku
godz. 11.00
Pl. Zamkowy w Warszawie


Na stronie www.jow.pl – obejrzyj i wysłuchaj wypowiedzi na temat JOW kilkudziesięciu prezydentów, burmistrzów i wójtów


Radny PO – Mariusz Wis
Radny PiS – Marcin Wawrzyniak

Organizatorzy
KONFERENCJI NA WOLI
radnych i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy

NAJWIĘCEJ DEMOKRACJI
W JEDNOMANDATOWEJ ORDYNACJI

zapraszają na konferencję prasową
we wtorek – 7.10. 2008 r.
godz. 12.00

sala sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
Warszawa ul Nowogrodzka 43

 

500 wyświetlen