/JOW – kończymy z obecną kastą polityczną!

JOW – kończymy z obecną kastą polityczną!

To jest Kontrrewolucja.
To jest Coś, na co czekają także i kolejne roczniki Młodych-Gniewnych.
To jest Ruch, który ma możliwość wywrócenia całej skostniałej kasty politycznej w Polsce.

To jest Szansa. Ale tylko dla wytrwałych w budowaniu i urzeczywistnianiu swoich marzeń o suwerennej Polsce, dla której będą codziennie pracować ofiarnie, przy okazji stając się pełnoprawnymi Obywatelami Rzeczypospolitej, szanowanymi przez swoje środowisko, stając się autorytetami dla innych Polaków.

Skończył się czas kreacji niewiarygodnych osobników, nazywanych przez media autorytetami moralnymi, najczęściej wywodzącymi się z prominentnych środowisk PRL-owskich, skończył się również czas dla pseudoprawicowych politykierów, usiłujących powielać system nomenklatury komunistycznej dla realizacji osobistych karier w administracji państwowej, by dokonywać pierwotnej akumulacji kapitału, wzorem byłych władców PRL, uwłaszczających się na państwowym, czyli niczyim kapitale – jak niestety można było obserwować na przykładach post-solidarnościowych ugrupowań Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

KONIEC.

Zaczynamy Kontrrewolucję JOW-owską.
Będziemy wybierać w ordynacji większościowej NASZYCH pełnomocników do decydowania o NASZYCH sprawach, nie – o sprawach gangów i koterii zawiązanych dla realizacji interesów grupowych pod nazwą – partii…

Zajrzyj na witrynę Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, gdzie z dnia na dzień przybywa wypowiedzi Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów gmin oraz miast, mających dość "proporcjonalnej" ordynacji wyborczej kreującej partyjne gangi. Ich głos jest coraz silniejszy – to głos Polaków domagających się wprowadzenia ordynacji większościowej w wyborach parlamentarnych!

http://jow.pl/?q=jowtv

To my – wyborcy – będziemy decydować o tym, KTO dostanie się do ciała ustawodawczego, stanowiącego o NASZYCH prawach i obowiązkach, a nie – partyjni liderzy, którzy budują swoje koterie, wyznaczając kandydatom na posłów i senatorów miejsca na liście partyjnej, mają za nic wyborców – autentycznych głosujących w wyborach!

JOW TV – to głos setek Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów gmin i miast, który nie jest obecny w tzw. mainstreamowych mediach – bo jest niewygodny dla CAŁEJ KASTY POLITYCZNEJ! Od Lewa do Prawa

JOW TV – Autentyczni liderzy swoich małych ojczyzn – ale za pomocą ich wypowiedzi wypowiadają się ci wyborcy, którzy ICH wybrali. To już są miliony! Bo frekwencja w wyborach JOW-owskich do stanowisk wójta, burmistrza i prezydenta miasta – jest daleko większa niż w wyborach parlamentarnych!

Dołącz do Kontrrewolucji JOW-owskiej! Weź udział w "Marszu JOW na Warszawę" 11 października (sobota) 2008 r.

528 wyświetlen