/Partia Polska o ordynacji wyborczej

Partia Polska o ordynacji wyborczej

Źródło: http://www.ewo-akcjapolska.pl/?page_id=116

Partia Polska popiera ideę wprowadzenia jednolitej ordynacji wyborczej do parlamentu, opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych.

Zwolennicy tej ordynacji podają wiele jej zalet. Przekonuje głównie argument, że podział kraju na okręgi wyborcze oraz wybór jednego, konkretnego posła w każdym z nich – przesuwa zarówno sferę decyzji, jak i odpowiedzialności.

Decydują w większym stopniu wyborcy i to przed nimi odpowiada wybrany przez nich poseł.

Odejście od ordynacji proporcjonalno – partyjnej może w pewnym stopniu wyeliminować patologie, jakie obserwujemy w polskim życiu politycznym, lecz samo w sobie nie załatwi wszystkich problemów.

Jednomandatowe okręgi wyborcze sprawdziły się w najlepiej rządzonych i najbogatszych krajach świata, nie są więc rozwiązaniem nowym, czy ryzykownym. Dużo zależy jednak od okoliczności ew. zmiany ordynacji wyborczej i przyjętych wówczas rozwiązań szczegółowych.

Alternatywnie do wprowadzenia w/w zmian, postulujemy zniesienie 5 procentowego progu wyborczego i w perspektywie tym samym – otwarcie sceny politycznej dla większej ilości podmiotów.

Wyborcy powinni mieć możliwość odwoływania parlamentarzystów także w trakcie trwania kadencji, w przypadku stwierdzenia w ich działaniach rażących nieprawidłowości i niekonsekwencji.

Tryb takiego odwołania powinna określić stosowna ustawa.

Podnosząc słuszne postulaty, musimy jednak pamiętać, że o zmianie ordynacji wyborczej decyduje zawsze aktualna władza. Podobnie ma się sprawa w przypadku decyzji w sprawie ogłoszenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywatelskiej w w/w kwestii.

Polska musi dorobić się nowej, lepszej klasy politycznej, w jakikolwiek możliwy sposób.

601 wyświetlen