/WoJOWnicy

WoJOWnicy

Od kilkunastu lat działa w Polsce grupa obywateli zmierzających do usunięcia tej ustrojowej wady, jaką jest ordynacja proporcjonalna w wyborach do Sejmu RP – i zastąpienia jej prostym, zrozumiałym i funkcjonującym w wielu krajach systemem wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Janusz Sanocki, jeden z pierwszych WoJOWników, podjął się spisania historii tego ruchu.
cena: 20 zł
cena dla posłów: 120 zł

Aby zamówić wybrane pozycje, prosimy o wpłatę odpowiedniej kwoty na konto Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” w PKO BP SA II O/NYSA
Numer Konta: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335
oraz o poinformowanie nas o wpłacie, wysyłając e-maila na adres spes@spes.wroc.pl.
Do łącznej ceny zamawianych pozycji prosimy doliczyć 5 zł na koszty przesyłki.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie w całości na działalność Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW.

353 wyświetlen