/Już czas

Już czas

        Czas ratować to chore Państwo – powiedział student do księdza profesora parafrazując piosenkę Jacka Kaczmarskiego i zrodziło się w jego głowie pytanie: Tylko jak? Krzykiem, wrzawą, brutalnymi słowami, może nawet bitką? Nie. Tak właśnie się Je niszczy. Za to najmocniej brzmią słowa wypowiedziane normalnie, słowa mądre, merytoryka i inteligencja. Tak zrodził się pomysł zorganizowania konferencji pt. Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita? na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, którego główną dewizą jest Deo et Patriae. Konferencje organizuje Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Koło Naukowe Studentów Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  

        Chcemy zaprosić Wybitne Osobistości, niech One się wypowiedzą, wymienią konkretne argumenty: dlaczego taka ordynacja. W myśl zasady Audiatur et altera pars zaprosimy Osoby o różnych poglądach, zaprosimy, co nie znaczy, że przyjadą, jak będzie zobaczymy. Ufam, że ta konferencja wyłoni taką ordynację wyborczą, która jest dla Polski najlepsza.

        Mówić trzeba. Chyba nikt już w Polsce nie może powiedzieć, że jest dobrze, że nasi niektórzy przewodnicy są na wysokim poziomie merytoryki i znawstwa spraw społecznych. Bezustanne spory, szantaże, niski poziom języka, można by powiedzieć polskie pieniactwo.

        Tak postępują nieliczni, ale ich słychać najgłośniej. A kto nie wstąpi do partii nie zostanie wybrany do Sejmu. Mądrzy ludzie często nie chcą mieć nic wspólnego z polityką ogólnopolską, gdyż ta sięgając dna odstraszyła wielu tych, którym faktycznie leży na sercu troska o każdego człowieka, o dobro wspólne.

        Nigdy nie należałem i nie chce należeć do żadnej partii, takiej, jakie są obecnie i na takich warunkach.

        Czy tak musi już zawsze być? Czy zgnuśniejemy we wiecznych wojnach koalicyjnych, koalicji z opozycją, czystych z esbekami. Przecież w tych waśniach zapominamy o tym, co najważniejsze. Bogu i Ojczyźnie – Jej dobro spychane jest na najdalszy plan. Nie obchodzi jednego z drugim co można zrobić by…, dla… tylko przeciw drugiemu człowiekowi!

        Najwyższy czas powiedzieć temu wszystkiemu DOSYĆ!!!

        Choć jestem młody i nie mam dużego doświadczenia jednak chce słuchać, uczyć się i służyć.

        Osiągnąć coś, nie dla siebie tylko, ale przede wszystkim dla naszej Ojczyzny, o wolność której walczyli nasi Dziadowie. Demokracja jest potrzebna jak powietrze! Nie bójmy się głośno mówić, że chcemy demokratycznych wyborów. Nie bójmy się głosić prawdy! Zawsze ufam, że Miłość nas ochroni…

        Nie szepczmy wśród swoich, mówmy głośno, zwłaszcza Szanowni Państwo – Polskie Autorytety.

        W ostatecznym rozrachunku rozliczy nas historia, tylko to się liczy!

Zainteresowanych udziałem w tej konferencji prosimy o kontakt z p. Markiem Kobylarskim: mkobylarski@wp.pl 

 

701 wyświetlen