/Apel do Prezydenta RP – Szczecin, 2.09.2006

Apel do Prezydenta RP – Szczecin, 2.09.2006

Apel do Prezydenta RP

Stanowisko Uczestników Debaty Publicznej
w sprawie ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego

Szczecin, 2 września 2006

  • Zwracamy się z apelem o zawetowanie nowej ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego, ponieważ jest ona dalszym krokiem do upartyjnienia samorządów lokalnych.
  • Istotą samorządu terytorialnego jest jego zdolność reagowania na potrzeby społeczności lokalnej.
  • Istniejące w Polsce partie polityczne posiadają strukturę centralistyczną, w których decyzje podejmują centralne aparaty partyjne.
  • Dlatego partie w samorządach oznaczają podporządkowanie interesów społeczności lokalnej interesom partyjnym.
  • Uważamy, że to nie Sejm i Senat powinny decydować o tym, jak obywatele mają wybierać swoje władze lokalne, lecz – tak jak w krajach o najdłuższej tradycji demokratycznej – decyzja o tym, powinna leżeć w gestii samych społeczności samorządowych.
  • Nadmierne i szkodliwe upartyjnianie państwa, którego doświadczamy w Polsce, jest wynikiem wadliwych procedur wyborczych do Sejmu, jakie były stosowane od 1989 roku. Prowadzą one do powstawania partii politycznych o zbiurokratyzowanej, centralistycznej strukturze.
  • Badania opinii publicznej stale wykazują, że obywatele RP nie chcą głosować na listy partyjne. Skutkuje to systematycznie malejącą frekwencją wyborczą.
  • Apelujemy do Prezydenta RP o zarządzenie i referendum powszechnego w sprawie wprowadzenia zasady jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.

W imieniu Uczestników Debaty:

Marian Jurczyk, Prezydent miasta Szczecina
Jerzy Przystawa, Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

 

 

224 wyświetlen