/IV Marsz na Warszawę – odwołany!

IV Marsz na Warszawę – odwołany!

Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
Wrocław, 28 czerwca 2006

        W ostatnich tygodniach do członków Zarządu dotarły liczne głosy kwestionujące celowość organizowania IV Marszu na Warszawę o JOW w dniach 12 – 13 lipca br. Wielu uczestników i działaczy Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych uważa, że:

po pierwsze: Marsz w tym terminie układałby się w ciąg licznych ostatnio manifestacji i demonstracji ulicznych, których celem jest krytyka różnych działań obecnych władz państwowych i posiadających charakter głównie rewindykacyjny. Nasz Ruch nie jest związany z żadną partią polityczną, ani nie reprezentuje interesów żadnej szczególnej grupy społecznej czy zawodowej. Podnosimy postulat ustrojowy o zasadniczym znaczeniu dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej;

po drugie: termin Marszu koliduje z rozpoczętą już kampanią wyborczą do samorządu terytorialnego, w którą zaangażowani są liczni uczestnicy Ruchu, a przede wszystkim wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast – Honorowi Patroni Ruchu JOW.

        W tej sytuacji Zarząd postanowił odwołać manifestację w dniach 12 – 13 lipca 2006 i przełożyć ją na dogodny termin po wyborach samorządowych.

Przewodniczący Zarządu – Janusz Sanocki

585 wyświetlen