/Komunikat ZK OZZL dla mediów

Komunikat ZK OZZL dla mediów

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że z zadowoleniem przyjął list posła Marka Jurka do PO wzywający do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie w Polsce nowej ordynacji wyborczej do Sejmu, opartej na JOW – jednomandatowych okręgach wyborczych.
 
OZZL od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz JOW i uczestniczył w wielu akcjach organizowanych przez to stowarzyszenie. W marcu 2003 roku, a następnie w maju 2004 wyraziliśmy poparcie dla wydrukowanego w „Rzeczpospolitej” – apelu Zatroskanych o losy Ojczyzny intelektualistów, postulujących wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej opartej o JOW.
 
Doświadczenia OZZL związane z próbami wprowadzenia w Polsce racjonalnego systemu opieki zdrowotnej dowodzą, poza wszystkimi innymi doświadczeniami, że obecny sposób wyboru władz przekreśla możliwości dokonywania w naszym Kraju zasadniczych zmian.
 
Partyjniactwo, będące skutkiem obecnej ordynacji wyborczej, powoduje, że interesy partii i posłuszeństwo liderom partyjnym są przedkładane nad interesami państwa i narodu, co uniemożliwia skuteczną naprawę i rozwój naszej Ojczyzny.
 
OZZL apeluje do innych związków i samorządów zawodowych o poparcie apelu o zmianę ordynacji wyborczej. Bez zmiany sposobu wyłaniania elit politycznych, bez uzależnienia tych elit od wyborców, trudno wyobrazić sobie skuteczną naprawę wielu – źle funkcjonujących w naszym Kraju – dziedzin.
 
W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Lek. Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu
 
Bydgoszcz, 3 sierpnia 2007 r.
 
 
475 wyświetlen