/Prowadź Wodzu na Londyn

Prowadź Wodzu na Londyn

Sprawa jaką poruszam, wbrew pozorom, jest bardzo poważna. Jak wiadomo w polityce rzadko mówi się wprost, dlatego kierunek polityki należy wnioskować z zajmowanego stanowiska najwyższych władz, w tym przypadku samego Pana Prezydenta. 

Faktem jest, że Pan Prezydent Kaczyński stanowczo wypowiedział się o ordynacji wyborczej w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW) ‑ jako niedemokratycznej. Logicznym następstwem tego jest uznanie przez Polskę krajów stosujących taką ordynację do wyłaniania swoich rządów, jako niedemokratyczne i wpisanie ich na listę wrogów.

Nasze nieugięte dążenia do zaprowadzania demokracji we wszystkich krajach na świecie są powszechnie znane: Afganistan, Irak, Ukraina, Białoruś. Tylko jeszcze Białoruś oparła się wprowadzeniu demokratycznej ordynacji wyborczej na wzór polski, reszta już taką posiada tylko jeszcze w bardziej demokratycznej odmianie.

Zbliżam się do konkluzji.

Otóż odpowiedź na pytanie ‑ dlaczego na Londyn, jest bardzo prosta. Anglia jest, zgodnie z przyjętą doktryną przez Prezydenta Polski, najbardziej niedemokratycznym krajem na ziemi, ponieważ stosuje ordynację wyborczą JOW w najbardziej czystej postaci, dlatego też jest największym zagrożeniem dla krajów demokratycznych, tj. stosujących ordynacje demokratyczne (partyjne).

Widocznym elementem naszej polityki w takim właśnie kierunku jest wysłanie do Anglii licznej 5 kolumny, przeszkolonej w dezintegracji przeciwnika (m.in. juma). O przygotowaniach armii ze zrozumiałych przyczyn nie będę pisał. Polska może liczyć na współpracę innych Krajów o wysoko rozwiniętej Demokracji jak (dla przypomnienia: wyłaniających władzę demokratycznie podobnie jak w Polsce): Irak, Ukraina, może dołączy wkrótce Białoruś.

Polskie umiłowanie Demokracji, Wolności i Za Wolność naszą i Waszą zobowiązuje. Wyzwolimy Anglików spod niedemokratycznej władzy, zaprowadzimy u nich ład i porządek, żeby nie powiedzieć wprost ‑ prawo i sprawiedliwość po polsku.

378 wyświetlen