/Lubin, 18 marca 2006

Lubin, 18 marca 2006

Krajowa Samorządowa Konferencja JOW

pt. Ordynacja wyborcza do Sejmu warunkiem naprawy Państwa

 

Lubin, sala obrad Centrum Kultury Muza, ul. Armii Krajowej 1

18 marca 2006

 

Organizatorzy:

Robert Raczyński, Prezydent Miasta Lubina

Edward Wóltański, Koordynator Ruchu JOW w Zagłębiu Miedziowym

prof. Jerzy Przystawa, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Samorządowej Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

Program konferencji:

9.30 – 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15
Otwarcie, słowo wstępne:
Robert Raczyński, Prezydent Miasta Lubina

Sesja I

Ordynacja partyjna wadą ustrojową
Przewodniczy: Prof. Michał Mierzejewski, Uniwersytet Wrocławski
10.15 – 10.45
Prof. Jerzy Przystawa, Uniwersytet Wrocławski
Ordynacje wyborcze w III RP
10.45 – 11.15
Dr Zdzisław Ilski, Politechnika Wrocławska
Ordynacja wyborcza u progu Niepodległości
11.15 – 11.30
Mgr Igor Brudnowski, Uniwersytet Szczeciński
Optymalizacja systemu wyborczego
11.30 – 12.00
Dyskusja ogólna
12.00- 12.15
Konferencja prasowa
12.00- 12.30
Przerwa na kawę

Sesja II

Państwo i polityka w innym systemie wyborczym
Przewodniczy: Prof. Mirosław Dakowski, Akademia Podlaska, Koordynator Krajowy Ruchu na rzecz JOW
12.30 – 13.15
Prof. Delaine Swenson, KUL
Jak funkcjonuje demokracja amerykańska
13.15 – 13.45
Mgr inż. Janusz Sanocki, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW"
Dlaczego JOW?
13.45 – 14.00
Dyskusja
14.00 – 15.00
Obiad

Sesja III

Szerszy wymiar ordynacji wyborczej: gospodarka a polityka
Przewodniczą: Robert Raczyński, Prezydent Lubina i prof. Jerzy Przystawa
15.00 – 15.30
Prof. Mirosław Dakowski, Akademia Podlaska
Gospodarka a system wyborczy
15.30 – 16.00
Dr Marek Zagajewski, Uniwersytet Szczeciński
Nierzeczywisty wymiar polityki polskiej
16.00 – 16.20
Mgr inż. Jerzy Gieysztor, Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW"
Propozycja ordynacji JOW
16.20 – 17.00
Dyskusja, podsumowanie, stanowisko

Stanowisko uczestników Konferencji Samorządowej
pt. Ordynacja wyborcza do Sejmu warunkiem naprawy Państwa

 • Przez ostatnie 17 lat Polska jest przedmiotem nieustannego eksperymentowania z ordynacją wyborczą do Sejmu. Ordynacja ta jest zmieniana średnio raz na kadencję.
 • Zmiany te nie były podyktowane interesem ogółu obywateli, lecz ten podstawowy akt ustrojowy był traktowany jako instrument doraźnej walki politycznej między partiami.
 • Reformy prawa wyborczego nie doprowadziły do utworzenia stabilnej sceny politycznej, a tworzone w ten sposób rządy są słabe i niezdolne ani do przeprowadzenia niezbędnych reform, ani sensownego kierowania państwem.
 • Partie rządzące Polską unikają dokonania reformy ustrojowej, jaką byłoby wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na wzór najstarszych demokracji świata, w których mechanizm ten zdał i zdaje egzamin.
 • Mieszana ordynacja wyborcza proponowana ostatnio przez Prawo i Sprawiedliwość nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Jest ona obarczona oczywistymi wadami:
 • Po pierwsze: kuriozalna i nie do przyjęcia jest ordynacja, w której zwycięzca w jednomandatowym okręgu wyborczym może nie uzyskać mandatu poselskiego.
 • Po drugie: koncepcja list partyjnych, obsadzanych według uznania przez liderów partyjnych, oznacza dalsze upartyjnienie państwa.
 • Po trzecie: tak daleko idące uprzywilejowanie aparatów partyjnych sprzeczne jest z podstawowym prawem obywatelskim, jakim jest prawo do równego traktowania i z konstytucyjną zasadą równości wyborów.
 • Po czwarte: ordynacja mieszana, tak jak i wszystkie dotychczasowe, narusza nasze bierne prawo wyborcze, albowiem szanse na uzyskanie mandatu mają tylko obywatele zrzeszeni w dużych partiach politycznych.
 • Uchwalenie tego rodzaju ordynacji nie poprawi sytuacji politycznej i społecznej. Przeciwnie, pogłębi frustrację i zniechęcenie do procedur demokratycznych.
 • Właściwa droga do naprawy Rzeczypospolitej wiedzie poprzez rzeczywistą, pozbawioną elementu doraźności, reformę prawa wyborczego i wprowadzenie ordynacji na wzór brytyjski, a więc dopuszczającej uzyskanie mandatu do Sejmu wyłącznie w jednomandatowych okręgach wyborczych.
572 wyświetlen