/Relacja z Poznania i wybory do Senatu

Relacja z Poznania i wybory do Senatu

Szanowni WoJOWnicy!

W sobotę, 9 lipca 2005, w stołówce poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego odbył się V Zjazd Krajowego Komitetu Referendalnego Ruchu Obywatelskiego JOW. Zjazd zorganizowali nasi poznańscy koledzy z Włodkiem Urbańczakiem na czele. Po przywitaniu uczestników przez Włodzimierza Urbańczaka, w pierwszej części referaty wygłosili: prof. Zbigniew Woźniak (UAM) i prof. Jerzy Przystawa (UWr.). Następnie zebrani dyskutowali nad strategią Ruchu w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Informacje na temat rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" złożył jego pełnomocnik wyborczy prof. Andrzej Czachor z Warszawy. Komitet Wyborczy Wyborców "JOW" został zarejestrowany 8 lipca przez Krajową Komisję Wyborczą i zamierza zgłosić kandydatów do Senatu w jak największej liczbie okręgów wyborczych. Na temat szczegółów akcji wyborczej mówił Janusz Sanocki. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele komitetów referendalnych z Poznania, Warszawy, Gdańska, Śremu, Wrocławia, Lubina, Nysy, Krakowa, Koszalina. W czasie obrad towarzyszył nam również przedstawiciel arcybiskupa poznańskiego.
Na zakończenie odbyła się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy poznańskich gazet i telewizji lokalnej. Lokalne radio "Merkury" przeprowadziło wywiady z działaczami JOW.

Naszym celem jest wystawienie jak największej ilości kandydatów, gdyż wystawienie kandydatów w 20 okręgach daje nam ogólnopolski czas antenowy.
Żeby zarejestrować kandydatów trzeba:
1) powołać lokalny sztab wyborczy JOW ‑ (np. w oparciu o komitet referendalny);
2) zgłosić nazwiska potencjalnych kandydatów pełnomocnikowi prof. Andrzejowi Czachorowi;
3) po podpisaniu przez kandydatów zobowiązania współpracy z Ruchem JOW w trakcie i po wyborach, można przystąpić do zbierania podpisów osób popierających kandydata. Dla rejestracji kandydata w okręgowej komisji wyborczej, konieczne jest zebranie 3 tys. nazwisk poparcia (dla bezpieczeństwa trzeba mieć więcej);
4) pełnomocnik KWW "JOW" udzieli upoważnienia osobom ze sztabu wyborczego w okręgu do zgłoszenia kandydatów na senatorów, upoważni również wskazane przez Państwa osoby do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych;
5) zgłaszanie kandydatów, jak i prowadzenie kampanii wyborczej, jest całkowicie w gestii lokalnych struktur Ruchu JOW. Nie zamierzamy ingerować w Państwa decyzje, czekamy na zgłoszenia kandydatów. Ważne jest by zgłoszenia dokonać na wszystkie miejsca mandatowe. Jeśli w okręgu są 2 mandaty należy zgłosić 2 kandydatów, jeśli 3 ‑ zgłaszamy 3 kandydatów. Naszym celem jest nie tylko wprowadzenie senatorów, ale wciągniecie jak najszerszej liczby ludzi do akcji JOW. Starajmy się także obsadzić wszystkie obwodowe komisje wyborcze;
6) termin zgłaszania kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych upływa 16 sierpnia. Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji (zgłoszeń dokonuje się w urzędach gminnych) upływa 25 sierpnia;
7) tak więc mamy ok. tygodnia ‑ dwóch na ustalenie naszych kandydatów w poszczególnych okręgach i rozpoczęcie zbierania 3 tys. podpisów. UWAGA: na każdego kandydata należy zbierać podpisy na osobnej liście, ale mogą to być te same osoby;
8) wraz ze zbieraniem podpisów poparcia na kandydatów zbierać także będziemy podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Ustaliliśmy w Poznaniu, że nowo wybranemu Sejmowi, Prezydentowi a także Senatowi (w którym mamy nadzieję, będą już nasi senatorowie) przedstawimy na początku kadencji wniosek o referendum w sprawie JOW.
 
Oczekujemy zatem, że przystąpicie Państwo do ostrej pracy nad znalezieniem kandydatów i zebraniem podpisów.

wzór listy poparcia dla kandydata na senatora (plik DOC, 23kB)
wykaz okręgów wyborczych w wyborach do Senatu (plik DOC, 44kB)

Komitet Wyborczy Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" w składzie:
Andrzej Czachor (pełnomocnik wyborczy)
Piotr Wojtasik (pełnomocnik finansowy)
Sławomir Babraj
Stanisław Bednarczyk
Przemysław Dziaduś
Stanisław Marek Frankiewicz
Jerzy Gieysztor
Henryk Giza
Antoni Kamiński
Aleksander Matwiejszyn
Bartłomiej Michałowski
Jerzy Przystawa
Janusz Sanocki
Piotr Władysław Serchan
Włodzimierz Urbańczak
Mariusz Wis
Edward Wóltański

475 wyświetlen