/Konferencja w Nysie

Konferencja w Nysie

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w Konferencji Samorządowej pt.: "Społeczeństwo obywatelskie – rola ordynacji wyborczej, samorządu i prasy loklanej", która odbędzie się w Nyskim Domu Kultury przy ulicy Wałowej 7, w sobotę, 2 lipca 2005.

Proponuję jednocześnie, abyśmy wykorzystali okazję do spotkania się i przedyskutowania spraw związanych  z komitetem wyborczym JOW. Ci z Państwa, którzy nie zdążą przysłać list z poparciem dla KWW JOW mogą je przywieźć do Nysy, albo wyslać pocztą na adres bura: Redakcja "Nowiny Nyskie", ul. Prudnicka 3, 48-304 Nysa

Nyskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Redakcja "Nowiny Nyskie"
Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
Stowarzyszenie Samorządowe "Liga Nyska"
mają zaszczyt zaprosić na

Konferencję Samorządową:
"Społeczeństwo obywatelskie – rola ordynacji wyborczej, samorządu i prasy lokalnej"
Nysa, 2 lipca 2005 r.
Nyski Dom Kultury, ul. Wałowa 7

Program konferencji:
10.00-11.00 - recepcja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych
11.00 – rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników – Janusz Sanocki
11.10-11.40 – "Ordynacja wyborcza, a kształt demokracji" – prof. Jerzy Przystawa, Uniwersytet Wrocławski
11.40-12.00 – dyskusja
12.00-12.30 – "Samorząd gminny fundamentem państwa" – dr Wojciech Błasiak, Instytut Studiów i Projektów Rozwoju
12.30-12.50 – dyskusja
12.50-13.20 – "Prasa lokalna, a kształt świadomości obywatelskiej" – Piotr Piotrowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
13.20-13.40 – dyskusja
13.40-14.00 – przerwa na kawę
14.00-15.00 ‑ panel uczestników, dyskusja
15.00 – bankiet

 

687 wyświetlen