/Petycja Ruchu JOW do Prezydenta RP

Petycja Ruchu JOW do Prezydenta RP

     Z ubolewaniem stwierdzamy, że w oczach obywateli Rzeczypospolitej, jak tego dowodzą liczne badania opinii publicznej, Sejm RP niemal całkowicie utracił zaufanie i wiarygodność. Jest to sytuacja niezwykle groźna dla perspektyw rozwojowych naszego państwa. Taki stan rzeczy jest, w pierwszym rzędzie, wynikiem złego systemu wyborczego, który okazał się być mechanizmem selekcji negatywnej…

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
Biuro Krajowe, 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 3/1
tel. (071) 342-46-44, e-mail: spes@spes.wroc.pl

Warszawa, 3 czerwca 2005

                                      Pan Aleksander Kwaśniewski
                                      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
                                      Warszawa

Panie Prezydencie,

     Z ubolewaniem stwierdzamy, że w oczach obywateli Rzeczypospolitej, jak tego dowodzą liczne badania opinii publicznej, Sejm RP niemal całkowicie utracił zaufanie i wiarygodność. Jest to sytuacja niezwykle groźna dla perspektyw rozwojowych naszego państwa. Taki stan rzeczy jest, w pierwszym rzędzie, wynikiem złego systemu wyborczego, który okazał się być mechanizmem selekcji negatywnej, co powoduje, że z kadencji na kadencję skład Izby Ustawodawczej systematycznie się pogarsza. Przyznają to już sami przedstawiciele tej Izby. Nie ma nadziei, żeby najbliższe wybory, jeśli odbędą się w tym samym systemie, cokolwiek istotnego tu zmieniły. Nie ma nadziei, ponieważ mechanizm wyborczy nie tylko narusza konstytucyjne zasady powszechności, równości, bezpośredniości i proporcjonalności wyborów oraz odbiera nam bierne prawo wyborcze, ale także sprzyja podziałom i generuje korupcję. Widzimy to wyraźnie na przykładzie Polski, a potwierdza to doświadczenie innych krajów.

     Ruch nasz od wielu lat postuluje wprowadzenie, na wzór brytyjski, wyborów do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). Postulat poparły swoimi uchwałami liczne rady gminne, powiatowe i sejmiki wojewódzkie, związki zawodowe, stowarzyszenia i gremia środowiskowe. Powstał Krajowy Komitet Referendalny o JOW, grupujący przedstawicieli wszystkich środowisk, który w ciągu minionego roku odbył 5 Zjazdów Krajowych we Włocławku, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Koninie. W Sejmie leży, od początku tego roku, pakiet ponad 750 tysięcy podpisów domagających się referendum ogólnonarodowego w tej sprawie. Leży też projekt ustawy opracowany przez Ruch. Jednakże posłowie, przedkładając swoje egoistyczne interesy nad interes państwa i narodu, ignorują i te podpisy i te wszystkie, dobiegające zewsząd, głosy obywatelskie.

     W tej sytuacji zwracamy się do Pana Prezydenta, aby niezwłocznie skorzystał z przysługujących mu prerogatyw i zarządził przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w tej sprawie. Takie działanie nie tylko spotka się z uznaniem szerokich rzesz obywateli RP, ale podniesie prestiż Polski na arenie międzynarodowej. Nie powinniśmy zapominać, że zarówno V Republika Francuska, jak i II Republika Włoska powstały dzięki radykalnej zmianie systemu wyborczego i wprowadzeniu JOW, co miało doniosły i dobroczynny wpływ na życie polityczne i społeczne tych krajów.

Janusz Sanocki – Prezes Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „JOW”
Jerzy Przystawa – Pełnomocnik Krajowego Komitetu Referendalnego

 

W załączeniu:
1. Skład Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w Wyborach do Sejmu
2. Oświadczenie Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW z dnia 5 maja 2005

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
533 wyświetlen