/Władimir Bukowski o konieczności JOW dla Rosji

Władimir Bukowski o konieczności JOW dla Rosji

16 stycznia 2004 gazeta „Fakt” opublikowała rozmowę red. Tomasza Pompowskiego z W. Bukowskim na temat sytuacji w Rosji. Oto jej fragment:

Rosji potrzebna jest szkoła demokracji. Młodzi Rosjanie powinni poznać zasady wyborów w jednomandatowych okręgach wyborczych – tak jak w Wielkiej Brytanii. Zmiany nie zajdą automatycznie, ale wprowadzenie tych zasad daje jedyną nadzieję na powstanie rządu skutecznego i zarazem kontrolowanego przez wyborców. Jeżeli taki rząd czy polityk nie sprawdzi się, to będzie musiał odejść, tak jak to się dzieje w zdrowych demokracjach. Dopiero na tym podłożu będzie można budować nowe państwo. Ale dziś moja diagnoza jest prosta: Rosja wypadła z drogi prowadzącej do demokracji.

197 wyświetlen