/Spis konferencji Ruchu

Spis konferencji Ruchu

Spis konferencji Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW

 1. Wrocław, 23 stycznia 1993, zawiązuje się Ruch Obywatelski na rzecz JOW
 2. Wrocław, 20 kwietnia 1996, Uniwersytet Wrocławski, Sala im. Oskara Balzera, I Ogólnopolskie Spotkanie Ruchu
 3. Warszawa, 28 września 1996, Urząd Dzielnicy Śródmieście, II Sympozjum Falzmannowskie, poseł Wojciech Błasiak inicjuje powołanie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Zmiany Ordynacji Wyborczej
 4.  Kraków, 22 – 23 marca 1997, Zgromadzenie X.X. Zmartwychwstańców, II Ogólnopolskie Spotkanie o JOW
 5. Wrocław, 26 czerwca 1997, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki, III Ogólnopolskie Spotkanie o JOW
 6. Wrocław, 29 czerwca 1999, Aula Politechniki Wrocławskiej, Ogólnopolska Konferencja JOW
 7. Nysa, 13 – 14 listopada 1999, Teatr Nyski, I Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 8. Warszawa, 11 marca 2000, I Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Sytemu Wyborczego Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
 9. Opole, 12 kwietnia 2000, Uniwersytet Opolski, Sala im. Księcia Jana II Dobrego, konferencja akademicka nt. JOW
 10. Warszawa, 12 – 13 kwietnia 2000, Aula SGH, Dni Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
 11. Kłodzko, 13 – 14 maja 2000, Dom Kultury, II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 12. Poznań, 16 czerwca 2000, Urząd Wojewódzki, III Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 13. Nysa, 22 – 24 września 2000, Dom Metalowca, IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 14. Ciechocinek, 18 listopada 2000, Centrum Konferencyjne Amazonka, V Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 15. Szczecin, 13 stycznia 2001, Zamek Książąt Pomorskich, Konferencja Myśląc Polska
 16. Kraków, 20 stycznia 2001, Aula PAU, VI Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 17. Szczecin, 17 lutego 2001, Aula Politechniki Szczecińskiej, VII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 18. Tarnów, 24 – 25 lutego 2001, Hotel Tarnovia, VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 19. Warszawa, 17 marca 2001, Sala Kolumnowa Sejmu, IX Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 20. Gdańsk, 7 – 8 kwietnia 2001, Aula Politechniki Gdańskiej (1 dzień) i Rada Miejska Gdańska (2 dzień), X Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 21. Toruń, 24 – 25 maja 2001, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Konferencja Akademicka Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – Nowa Szansa dla Polskiej Demokracji?
 22. Białystok, 9 czerwca 2001, Aula Pałacu Branickich, XI Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 23. Krosno, 30 czerwca 2001, Klasztor O.O. Kapucynów, Konferencja pt. Zmieńmy ordynacje wyborcze do parlamentu i samorządów! – Twórzmy uczciwe państwo!
 24. Nysa, 6 – 8 lipca 2001, Dom Kultury, III Międzynarodowe Sympozjum Falzmannowskie
 25. Poznań, 17 listopada 2001, Aula AWF, XII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiat
 26. Wrocław, 2 marca 2002, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, II Walny Zjazd Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okręgi Wyborze i XIII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 27. Warszawa, 16 marca 2002, Sala Kolumnowa Sejmu RP, XIV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 28. Warszawa, 19 marca 2002, PAN, Pałac Staszica, Konferencja Naukowa pt. Władza nad władzą
 29. Krosno, 13 kwietnia 2002, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Konferencja Samorządowa na temat JOW.
 30. Bydgoszcz, 7 maja 2002, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Konferencja pt. Jak uzdrowić nasze państwo?
 31. Toruń, 8 maja 2002, Wydział Ekonomii i Administracji UMK, Konferencja pt. Jak uzdrowić nasze państwo?
 32. Nysa, 25 maja 2002, Dom Metalowca, Ogólnopolski Kongres Protestu pt. Denacjonalizacja i ordynacja
 33. Tarnów, 14 czerwca 2002, Sala Lustrzana Rady Miejskiej Tarnowa, Ogólnopolska Konferencja Samorządowa: Czy prawo samorządowe jest racjonalne?
 34. Ciechocinek, 23 – 24 listopada 2002, Centrum Konferencyjne Amazonka, XV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 35. Bielsko-Biała, 15 – 16 marca 2003, Ośrodek ZIAD, XVI Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 36. Szczecin, 27 kwietnia 2003, Hotel Radisson, XVII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Poseł z każdego powiatu
 37. Kraków, 4 maja 2003, Ignatianum, Konferencja Samorządowa JOW pt. Ordynacja dla Polski
 38. Krosno, 5 maja 2003, Aula Szkoły Muzycznej, Regionalna Konferencja JOW
 39. Wrocław, 10 maja 2003, Politechnika Wrocławska, Studencka Konferencja JOW Po co nam JOW?
 40. Kielce, 19 maja 2003, Wojewódzki Dom Kultury, Kielecka Konferencja JOW Jaka demokracja?
 41. Rzeszów, 25 maja 2003, Instytut im. Jana Pawła II, Regionalna Samorządowa Konferencja JOW ABC ordynacji europejskich – Ordynacja dla Polski
 42. Ostrowiec Świętokrzyski, 2 czerwca 2003, Dom Kultury, Konferencja JOW Jaka demokracja?
 43. 29 czerwca – 5 lipca 2003, I Marsz na Warszawę (Konferencja w drodze)
 44. Warszawa, 5 lipca 2003, Aula Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolska Konferencja JOW
 45. Siedlce, 8 listopada 2003, Samorządowa Konferencja JOW
 46. Piastów, 15 listopada 2003, Samorządowa Konferencja JOW PolskaPolacyEuropa. Czas wyborów
 47. Kościerzyna, 28 listopada 2003, Samorządowa Konferencja JOW
 48. Kielce, 20 grudnia 2003, Samorządowa Konferencja Samorząd wyzwania lokalne i globalne
 49. Wrocław, 20 grudnia 2003, Politechnika Wrocławska, Studencka Konferencja Po co nam JOW?
 50. Toruń, 24 stycznia 2004, Dwór Artusa, XVIII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa Dlaczego Jednomandatowe Okręgi Wyborcze? pod hasłem Poseł z każdego powiatu
 51. Warszawa, 10 marca 2004, Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, debata Większościowa czy proporcjonalna? Ordynacja wyborcza w Polsce. Jaka być powinna?
 52. Kielce, 17 marca 2004, Konferencja Naukowa Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?
 53. Włocławek, 27 marca 2004, Urząd Miejski, I Zjazd Założycielski Krajowego Komitetu Referendalnego o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w Wyborach do Sejmu RP
 54. Nysa, 24 kwietnia 2004, Teatr Nyski, I Konferencja Europeistyczna Polska w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. System wyborczy – Gospodarka – Samorząd
 55. Lublin, 31 maja 2004, Collegium Jana Pawła II KUL, Konferencja i dyskusja panelowa nt. Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje III Rzeczpospolita
 56. 27 czerwca – 3 lipca 2004, II Marsz na Warszawę (Konferencja w drodze)
 57. Warszawa, 3 lipca 2004, Kino Skarpa, II Zjazd Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w Wyborach do Sejmu RP
 58. Kielce, 18 września 2004, Kieleckie Centrum Kultury, III Zjazd Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w Wyborach do Sejmu RP
 59. Wrocław, 23 październik 2004, Politechnika Wrocławska, Ogólnopolski zjazd studentów zainteresowanych JOW
 60. Kraków, 11 – 12 listopad 2004, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Witkowskiego, IV Zjazd Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w Wyborach do Sejmu RP
 61. Konin, 15 – 16 kwietnia 2005, Urząd Miejski, V Zjazd Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w Wyborach do Sejmu RP
 62. Wrocław, 19 – 20 kwietnia 2005, Politechnika Wrocławska, Wielka debata o JOW
 63. Warszawa, 3 czerwca 2005, III Marsz na Warszawę
 64. Nysa, 2 lipca 2005, Nyski Dom Kultury, Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
 65. Poznań, 9 lipca 2005, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, VI Zjazd Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w Wyborach do Sejmu RP
 66. Wrocław, 5 listopada 2005, Uniwersytet Wrocławski, Krajowy Zjazd Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW
 67. Warszawa, 6 grudnia 2005, Politechnika Warszawska, I Sympozjum Parlamentarne JOW
 68. Ostrów Wlkp., 21 stycznia 2006, Sala Sesyjna Rady Miejskiej, Ogólnopolska Konferencja Samorządowa pod hasłem Ordynacja wyborcza dziś i jutro
 69. Warszawa, 25 stycznia 2006, Politechnika Warszawska, II Seminarium Parlamentarne JOW
 70. Lubin, 18 marca 2006, Centrum Kultury Muza, Ogólnopolska Konferencja Ordynacja wyborcza warunkiem naprawy państwa
 71. Warszawa, 8 kwietnia 2006, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Ogólnopolska Konferencja 50/50 czy 3×1 czyli jaka ordynacja w IV RP?
880 wyświetlen