/Wrocław, 23 październik 2004

Wrocław, 23 październik 2004

Ogólnopolski zjazd studentów zainteresowanych JOW 

Wrocław
23 październik 2004

Program

część I
10:30 – 13:00, gmach główny Politechniki Wrocławskiej,
Wybrzeże Wyspiańskiego 23, sala Senatu (parter)

10:30 – rejestracja uczestników
11:00 – Powitanie
11:15 – Krótkie wprowadzenie w tematykę systemów wyborczych
11:30 – Wykład prof. Jerzego Przystawy (Uniwersytet Wrocławski): "Zmiana systemu wyborczego w Polsce: szanse, sposoby, konsekwencje"
12:00 – Pytania z sali i dyskusja

część II
15:00 – 17:30, Dom studencki T-3 "Straszny Dwór",
pl. Grunwaldzki 61, sala klubu studenckiego TOPO

Debata oksfordzka: "Ordynacja większościowa z 1-mandatowymi okręgami wyborczymi powinna zastąpić obecną ordynację"

część III
18:00 – 21:00, Politechnika Wrocławska, stołówka AZS

Obiad dla uczestników zjazdu, okazja do dyskusji itd.

Plan debaty oksfordzkiej

1. Przemówienie Marszałka
     a. Pozdrowienie zebranych, podziękowanie za przybycie
     b. Przedstawienie mówców
     c. Krótkie omówienie zasad debatowania
     d. Rozpoczęcie debaty i zaproszenie do zadawania pytań z publiczności

2. Pierwszy mówca po stronie Propozycji (czas – 7 minut)
3. Pierwszy mówca po stronie Opozycji (czas – 7 minut)
4. Drugi mówca po stronie Propozycji (czas – 6 minut)
5. Drugi mówca po stronie Opozycji (czas – 6 minut)
6. Trzeci mówca po stronie Propozycji (czas – 5 minut)
7. Trzeci mówca po stronie Opozycji (czas – 5 minut)
8. Czwarty mówca, podsumowanie ze strony Propozycji (czas – 7 minut)
9. Czwarty mówca, podsumowanie ze strony Opozycji (czas – 7 minut)
10. Wystąpienia mówców z publiczności, na przemian Propozycja i Opozycja (czas – po 2 minuty na wystąpienie)

11. Głosowanie końcowe, w którym bierze udział publiczność
12. Zakończenie debaty – Marszałek
     a. Podziękowanie za udział w debacie
     b. Ogłoszenie wyniku głosowania
     c. Zaproszenie na następne debaty

Zasady panujące podczas debaty

Nad poprawnym przebiegiem debaty czuwa Marszałek, któremu pomaga mu Sekretarz. Marszalek udziela głosu, jak tez może odebrać glos w przypadku przekroczenia czasu, bądź zachowań niezgodnych z zasadami debaty. Decyzje Marszałka są ostateczne.

W debacie biorą udział główni mówcy (po czterech ze strony Propozycji i Opozycji) oraz zgromadzona publiczność. Główni Mówcy występują naprzemiennie. Na swoje wystąpienia maja odpowiednio po 7, 6, 5 i 7 minut. Po zakończeniu debaty głównej następuje debata z sali, podczas której mogą zabrać glos osoby siedzące pośród publiczności opowiadając się za, bądź przeciw tezie. Na swoje wystąpienie mówcy z sali maja po 2 minuty.

W trakcie wystąpień mówców publiczność może sygnalizować chęć zadania pytania poprzez powstanie, podniesienie reki i powiedzenie "Pytanie!". Mówca decyduje czy zezwolić na zadanie pytanie, czy je odrzucić, jednakże w dobrym tonie jest przyjąć przynajmniej 2-3 pytania. W przypadku odrzucenia pytania, osoba chcąca je postawić ma bezwzględny obowiązek usiąść i odczekać 30 s., zanim zasygnalizuje kolejne. Zadawać pytania wolno nie wcześniej niż minutę po rozpoczęciu i nie później niż minutę przed zakończeniem wystąpienia. Na początku i na końcu wystąpienia mówca jest chroniony przed pytaniami z publiczności.

Każdy mówca powinien ograniczyć swoją wypowiedź do czasu jaki mu przysługuje. Sekretarz będzie sygnalizował mówcy, ile pozostało czasu do końca jego wystąpienia.

Publiczność zasiada na sali zgodnie ze swoimi przekonaniami. Po prawej stronie Marszalka osoby opowiadające się za teza, po lewej przeciw tezie, zaś po środku osoby niezdecydowane. W przerwach miedzy wystąpieniami poszczególnych mówców publiczność ma prawo zmienić miejsce, jeśli argumenty, którejś ze stron ja do tego skłoniły.

Po zakończeniu debaty z sali Marszalek przeprowadza glosowanie. Publiczność nie glosuje za bądź przeciw tezie, czyli nie zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale za argumentami strony propozycji bądź opozycji, które padły podczas debaty.

Skład debaty

Marszałek: Piotr Papała
Sekretarz: Wojciech Siorek

Propozycja:
Igor Brudnowski
Dr Adrian Jaszewski
Przemysław Adamowicz
Prof. Jerzy Przystawa

Opozycja
Piotr Grudziński
Anna Żamedź
Tomasz Jankowski
Aleksandra Wolska

608 wyświetlen