/Polska, 27.06-03.07.2004

Polska, 27.06-03.07.2004

II Marsz na Warszawę
Polska
27 czerwca – 3 lipca 2004
Organizatorzy:
Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

Zaproszenie

Drodzy woJOWnicy!
Przygotowania do Marszu trwają pełną parą. Ulotki wydrukowane, autokary wynajęte, dogrywamy jeszcze ostatnie szczegóły, jeśli chodzi o miasta i sale, w których będziemy się spotykać etc.
     Od czwartku 1 lipca czeka na nas hala sportowa w Grodzisku, gdzie mamy zaklepane nolegi – wszystko dzięki burmistrzowi Grodziska nieocenionemu woJOWnikowi p. Grzegorzowi Benedykcińskiemu. Np. przypominam uczestnikom Marszu ciekawostkę: z Grodziska pochodził sp. Lech Zondek, polski ochotnik, który walczył po stronie mudżahedinów z w Afganistanie. Zginął w 1985 r. w swym rodzinnym mieście, ma swoją ulicę i – jeśli się nie mylę – żyje tam do dziś jego matka.
     My, na szczęście, o wolność Ojczyzny nie musimy walczyć z karabinem w ręku, i nie gdzieś za granicami, ale u nas, spokojnie, rozsądnie ale konsekwentnie i skutecznie jak nie wiem co! Rok temu wystawiliśmy jeden autokar uczestników Marszu, w tym roku zapowiada się, że przez tydzień będą po Polsce krążyły trzy autokary, a do Warszawy zjedzie ich znacznie więcej. Nasz sposób na uwolnienie Polski spod rubasznego czerepu partyjniactwa, korupcji i wielkiej niemocy okazuje się skuteczny. A zatem do Marszu woJOWnicy!
     Proszę wszystkich, którzy mogą wziąć udział w tej peregrynacji – niech to koniecznie uczynią. Warto ponieść trochę trudów, żeby przybliżyć dzień zwycięstwa. Jeśli pod Sejmem będzie nas tysiąc, JOW zostanie wprowadzony za rok! Jeśli będzie nas kilka tysięcy – JOW będziemy mieli za miesiąc. A jeśli byłoby nas – w niedzielę kilkanaście tysięcy, to JOW będzie w środę, bo zwołanie Sejmu i otwarcie obrad potrwa jakieś dwa dni.
     Proszę, żeby każdy ośrodek postarał się wystawić reprezentację na Marsz, choćby kilkuosobową, najlepiej z transparentem – nawet prostym, ale z nazwą miasta i symbolem JOW.
     Apeluję też do poszczególnych ośrodków samorządowych, żeby do Warszawy przybyli autokarami pełnymi woJOWników! To ma być nasz dzień!
     Zgłaszać się należy do koordynatorów poszczególnych kierunków:
1) grupa wielkopolsko-szczecińska: p. Włodzimierz Urbańczak: tel. 603-747-653, e-mail: w.urbanczak@wp.pl;
2) grupa świętokrzysko-małopolska: p. Jan Jagielski: tel. 606-942-502, e-mail: jjagielski@radiofama.com.pl;
3) grupa śląska: Janusz Sanocki,: tel.: 602-397-455, e-mail: jan_es@poczta.onet.pl;
4) w trakcie Marszu ciągłych informacji udzielać będzie biuro warszawskie, kontaktować się można z p. Mariuszem Wisem: 603-772-999, e-mail: wisco@poczta.onet.pl, lub p. Remigiuszem Zarzyckim: tel. 601-217-818, e-mail: remigiusz.zarzycki@pr.grupafokus.com.pl.

Dla tych, którzy osobiście pójść nie mogą przypominam konto:
Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu wyborczego "JOW"
PKO BP SA II O/Nysa
03 1020 3714 0000 4602 0008 3105
SWIFT number: BPKO PL PW

Pierwszym sponsorom, którzy już zadeklarowali wpłaty, dziękuję. Potwierdzimy wszystkie Państwa ofiary i z góry za nie dziękujemy. Dzięki Wam nasza akcja jest możliwa i dlatego uważam wszystkich Państwa, którzy wspierają nas finansowo za Prawdziwych Uczestników Marszu. Będziecie maszerować z nami!

Pozdrawiam,
Janusz Sanocki

Szanowni Państwo!
W dniach 27 czerwca – 3 lipca Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, organizuje doroczną akcję promocyjną "Marsz na Warszawę".
     W dniu 3 lipca o godzinie 12.00, w Warszawie, w kinie "Skarpa" (ul. Kopernika) odbędzie się II Krajowy Zjazd Komitetów Referendalnych o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.
     Serdecznie zapraszamy Państwa, wraz z delegacjami lokalnych komitetów referendalnych, do wzięcia udziału w tym spotkaniu, którego celem jest omówienie aktualnej sytuacji w kraju pod kątem możliwości, tak potrzebnej zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.
     Po Zjeździe ok. godz. 14.30 odbędzie się manifestacja pod gmachem Sejmu RP, żeby dać wyraz dążeniu do koniecznych zmian w naszym kraju.
     Byłoby ze wszech miar korzystne dla naszej sprawy, by w manifestacji wzięła udzaiał jak najliczniejsza grupa osób z różnych miast i środowisk. Prosimy zatem Państwa o zorganizowanie przyjazdu możliwie licznej delegacji.

Janusz Sanocki
Koordynator Akcji Referendalnej

219 wyświetlen