/Nysa, 24 kwietnia 2004

Nysa, 24 kwietnia 2004

I Konferencja Europeistyczna "Polska w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. System wyborczy – Gospodarka – Samorząd"

Nysa, Teatr Nyski
24 kwietnia 2004
Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW"

Zaproszenie

Drodzy woJOWnicy!

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie JOW oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie 24 i 25 kwietnia br.

Konferencja będzie miała nie tylko charakter naukowy, ale będzie ważnym spotkaniem w trakcie organizacji akcji referendalnej, stąd niezwykle istotna jest Państwa obecność.

W drugim dniu naszego spotkania w niedzielę 25 kwietnia, Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW zwołuje Walne Zebranie Członków w Nyskim Domu Kultury, o godzinie 10.00 – pierwszy termin, drugi termin wyznaczamy na 11.00 tego samego dnia.

W programie Walnego Zebrania przewidujemy:
1) sprawy organizacyjne
2) sprawozdanie prezesa
3) sprawozdanie skarbnika
4) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5) wybór członków Zarządu Stowarzyszenia
6) wybór Komisji Rewizyjnej
7) podjęcie uchwał
8) zamknięcie obrad.

Uwaga: członkowie Stowarzyszenia płacą 50% opłaty za udział w konferencji.

Jednocześnie proszę o potwierdzanie przybycia, ze zrozumiałych względów organizacyjnych do dnia 22 kwietnia na moj e-mail: jan_es@poczta.onet.pl.

Proszę także o podanie adresów samorządowców, do których mógłbym wysłać zaproszenie lub uczynienie tego w imieniu naszego stowarzyszenia.

Janusz Sanocki
Prezes Stowarzyszenia JOW

Program konferencji:

Sala Nyskiego Domu Kultury – godz. 12.00
JM Rektor PWSZ w Nysie prof. dr hab. Ryszard Knosala: Oficjalne otwarcie konferencji

I sesja naukowa:
Wyzwania rozwojowe Polski

Prowadzenie obrad: JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Knosala

1. Prof. dr hab. Jerzy Przystawa (Uniwersytet Wrocławski)
Dobre państwo – to dobra ordynacja wyborcza
2. Prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis (Uniwersytet Warszawski)
Aktualne wyzwania rozwojowe Polski
3. Prof. dr hab. Tomasz Kaźmierski (Uniwersytet w Southampton)
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w krajach Europy
4. Prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)
Międzynarodowe uwarunkowania wyborów parlamentarnych

Przerwa na kawę ok. godz. 13.40 – 14.00

II sesja naukowa
Modele demokracji, a społeczeństwo obywatelskie

5. Prof. dr hab. Andrzej Brodziak (PWSZ w Nysie)
Dwa stany świadomości społecznej warunkiem dobrej demokracji
6. Prof. dr hab. Mirosław Dakowski (Akademia Podlaska)
Jak dobierać grupy rządzące, żeby to były elity?
7. Dr Wojciech Błasiak (Uniwersytet Śląski)
"Twarde" państwo jako warunek rozwoju Polski w ramach integracji europejskiej i światowej. O konieczności rekonstrukcji III RP 
8. Dr Zdzisław Ilski (Politechnika Wrocławska)
Partie w polskim życiu politycznym. Uwagi krytyczne. 

Przerwa na kawę 15.30 – 16.00

Panel dyskusyjny:
Miejsce samorządu w nowoczesnej demokracji

Prowadzenie obrad: Janusz Sanocki – przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz JOW

Proponowane zagadnienia:
– doświadczenie wyborów bezpośrednich na burmistrzów, wójtów i prezydentów;
– system partyjny a społeczeństwa obywatelskie.
Udział w dyskusji zapowiedzieli m.in.: Prezydent Torunia Michał Zaleski, Prezydent Włocławka Władysław Skrzypek, Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Waldemar Matusiewicz, Wójt Gminy Kamiennik Kazimierz Cebrat, Wójt Gminy Łambinowice Andrzej Misz, Burmistrz Oławy Franciszek Październik.

Zamknięcie obrad i wspólna kolacja

Imprezy Towarzyszące

24 kwietnia 2004
godz. 10.00 – 12.00 Budynek A PWSZ w Nysie, ul. Chodowieckiego nr 4 sala 201 A
Forum Studenckie: Wpływ ordynacji wyborczej na kształt demokracji
Prowadzenie: Samorząd Studencki PWSZ w Nysie

25 kwietnia 2004
10.00 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, na które wszystkich samorządowców serdecznie zapraszamy (Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, którzy chcą wstąpić do Stowarzyszenia, informujemy, iż mogą tego dokonać w pierwszym dniu konferencji).

Opłata konferencyjna, za udział w konferencji wynosi 170 zł i obejmuje:
-hotel (ze śniadaniem);
-kolację;
-materiały konferencyjne.

Bez kosztów hotelu opłata wynosi 70 zł.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia "JOW":
03 1020 3714 0000 4602 0008 3105
Wpłat będzie można również dokonać w recepcji konferencji.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 22.04.04 do godz. 16.00 w sekretariacie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (tel. 077-409-11-50) lub w nyskim biurze Stowarzyszenia "JOW" (tel. 602-397-455, e-mail: jan_es@poczta.onet.pl).

Podsumowanie

Szanowni Państwo, Drodzy WoJOWnicy,

W sobotę, 24 kwietnia, odbyła się w Teatrze Nyskim kolejna konferencja zorganizowana przez Ruch na rzecz JOW we współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, której głównym tematem była sprawa ordynacji wyborczej i jej znaczenia dla funkcjonowania państwa polskiego w nowych europejskich warunkach. Pierwsze dwie sesje naukowe prowadził Jego Magnificencja Rektor WSZ w Nysie, a sesję końcową (trzecią), samorządową, lider Ruchu, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW", Janusz Sanocki.
     Gwiazdą programu była Pani Profesor Jadwiga Staniszkis, która w swoim referacie w sposób jednoznaczny wykazała, że Polska, bez zasadniczej wymiany elit politycznych, będzie w Unii Europejskiej nie liczącym się politycznie i gospodarczo peryferyjnym, trzeciorzędnym krajem. Tę konieczną wymianę elit umożliwia tylko proponowana przez nas ordynacja wyborcza do Sejmu, a więc JOW. Piękny, jak zawsze, wykład wygłosił Profesor Tomasz Kaźmierski, z Uniwersytetu w Southampton, który stale świeci nam jako przykład ofiarności i oddania sprawie JOW, przyjeżdżając na własny koszt na kolejne konferencje. Ostatnio przecież, pod koniec stycznia, gościliśmy go w Toruniu, a nawet ludzie całkiem nieobeznani z geografią zdają sobie sprawę, że z Southampton do Nysy czy Torunia jest trochę dalej niż z Warszawy. Profesor Kaźmierski przypomniał osiągnięcia I Rzeczypospolitej w zakresie budowania ustroju demokratycznego, przypominając nam, że Anglia, Francja, czy Niemcy, o USA nie wspominając, tkwiły jeszcze w barbarzyństwie ustrojowym, kiedy w Polsce nasi przodkowie tworzyli państwo konstytucyjne, konstytucyjną monarchię, instytucje demokratyczne, dwuizbowy parlament, sądownictwo. Było to a propos wypowiedzi naszych polityków, że Polacy nie dorośli do demokracji. Następnie przedstawił, na przykładzie krajów Europy Zachodniej, jakie znaczenie mają JOW dla funkcjonowania najważniejszych państw UE. Profesor Mirosław Dakowski z Akademii Podlaskiej (ale przecież z Warszawy!), przypomniał nam wybitnego polskiego uczonego, prawnika konstytucjonalistę, profesora UJ w II Rzeczypospolitej, Władysława Jaworskiego i jego poglądy na rolę i znaczenie JOW. Wg Profesora Jaworskiego tzw. ordynacja proporcjonalna jest postawieniem idei demokracji na głowie, to zaprzeczenie demokracji, która rozstrzyga swoje najważniejsze sprawy na drodze glosowania i decyzją większości. Bardzo piękne wystąpienie o roli ordynacji wyborczej w obecnej sytuacji państwa polskiego wygłosił też dr Wojciech Błasiak, socjolog, jeden z czwórki koordynatorów Ruchu. Nie mogłem wysłuchać wystąpienia dra Zdzisława Ilskiego, bo zostałem wywołany poza salę, gdzie buszowały kamery telewizyjne. Tym razem widzieliśmy co najmniej dwie ekipy telewizyjne, które przeprowadzały wywiady. Niestety, nie potrafię powiedzieć z jakim skutkiem.
     Jednak nie program naukowy i referaty stanowiły naprawdę o niezwykłości konferencji nyskiej. Może Profesor Dakowski nie chciałby, abym to ujawnił, ale byłem świadkiem, że kiedy weszliśmy na tę niezwykłą salę, na jego twarzy pojawiły się łzy wzruszenia. I mnie też, kiedy przypadł mi zaszczyt wygłoszenia pierwszego referatu to samo wzruszenie zatykało gardło. Udało się bowiem Januszowi Sanockiemu i Rektorowi Ryszardowi Knosali zapełnić Teatr Nyski – odnotowano udział ok. 600 uczestników konferencji – a na sali teatralnej chyba połowę audytorium stanowili młodzi ludzie! I ci młodzi ludzie, studenci, przede wszystkim z Nysy, ale spora też grupa z Wrocławia, ze Szczecina, z Opola, z Krakowa – widzieliśmy ich wszędzie i nadawali ton temu spotkaniu. To oznacza, że w naszym Ruchu rozpoczęła się prawdziwa wiosna.
     Za tę wspaniałą konferencję i atmosferę wielkie słowa uznania należą się przede wszystkim trzem panom: Januszowi Sanockiemu, Rektorowi Ryszardowi Knosali i Burmistrzowi Nysy Marianowi Smutkiewiczowi. Jest rzeczą wartą uwagi i nagłośnienia, i było to niezwykłe przeżycie, zobaczyć za stołem prezydialnym i podczas całej konferencji tych dwóch rywali o stanowisko burmistrza Nysy, Janusza Sanockiego i Mariana Smutkiewicza, którzy "wczoraj", w październiku 2002, stoczyli ostrą walkę o pierwszeństwo, a dzisiaj współpracują ze sobą, nie tylko w Nysie, w samorządzie nyskim, ale i na forum ogólnopolskim, w pracy i walce o naprawę państwa polskiego, o dobrą ordynację wyborczą do Sejmu. Udowadniają bowiem własnym przykładem, że JOW w wyborach samorządowych okazały się dobrym pomysłem, bezpośrednie wybory burmistrza to rzecz niesłychanie ważna dla dobrego funkcjonowania gminy i tak samo zbawienne i dobre dla Polski byłyby bezpośrednie wybory posłów, w jednomandatowych okręgach wyborczych.
     Po konferencji, w niedzielę, odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego, na którym dokonano podsumowania czteroletniej działalności (sprawozdanie Prezesa zawiera Biuletyn Informacyjny nr 18 Ruchu) i wybrano nowy Zarząd. Na czele tego Zarządu pozostał Janusz Sanocki i on zapewne sam poinformuje bardziej szczegółowo o sprawach Stowarzyszenia.
     Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a najbardziej Piękną i Wspaniałą Nysę!

Jerzy Przystawa
835 wyświetlen