/Kielce, 17 marca 2004

Kielce, 17 marca 2004

"Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?"

Kielce, ul. Karczówkowska 27
17 marca 2004 

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski
Radio "Fama"

Program konferencji:
9:00-10:00
rejestracja uczestników

10:00-10:15
otwarcie konferencji, powitanie uczestników przez JM Rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka

Sesja I (10:15-11:30)
Polityka a systemy wyborcze
przewodniczący obrad – prof. dr hab. Andrzej Czachor
1. Ustrojowe źródła renty politycznej – kryzys państwa w III RP. 
prof. Antoni Kamiński
2. Polityka jako biznes,
dr Marek Zagajewski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
3. Moralność w życiu publicznym (polityce) funkcją systemu wyborczego.
mgr inż. Jerzy Gieysztor, Ruch JOW
4. Interpretacje zjawiska reprezentacji, jako kategorii prawno-politycznej.
dr Jarosław Szymanek, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
5. Ordynacja proporcjonalna, czy większościowa: spojrzenie socjaldemokracji.
prof. dr hab. Kazimierz Kik, Instytut Nauk Politycznych, Akademia Świętokrzyska
6. Klauzule zaporowe w systemie wyborczym i ich wpływ na kształt sceny politycznej.
mgr Krzysztof Marcinowski, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11:30-11:45
przerwa na kawę

Sesja II (11:45-13:45)
Systemy wyborcze, ich funkcjonowanie oraz konsekwencje ustrojowe i polityczne (doświadczenia innych państw)
przewodniczący obrad – prof. dr hab. Antoni Kamiński
1. Międzynarodowe uwarunkowania wyborów parlamentarnych, wybrane problemy.
prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Zielonogórski
2. Wyborcy, partie i Kongres – słabości i zalety amerykańskiego systemu wyborczego.
dr Bohdan Szklarski, Uniwersytet Warszawski
3. Deformacje w systemie wyborczym większościowym na przykładzie Kanady.
dr Izabela Rycerska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach
4. Deformacje systemu wyborczego i ich wpływ na stabilność rządów w Polsce – analiza politycznych skutków ordynacji wyborczych.
mgr Anna Słońska, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Zielonogórski
5. Ordynacja wyborcza do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii.
mgr Monika Bil, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Zielonogórski

13:45-14:30
przerwa na lunch

Sesja III (14:30-16:30)
Funkcjonowanie systemów wyborczych (doświadczenia polskie)
przewodniczący obrad – prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
1. Institutional Changes and Persistence: the Evolution of Poland's Electoral System 1989-2001. 
Jacqueline Hayden, University of Dublin
2. Jak wybierać, by wybrać Elity … (dyskusja sprzed lat osiemdziesięciu). 
prof. dr hab. Mirosław Dakowski, Akademia Podlaska w Siedlcach
3. Odwołanie posła przez elektorat – studium potrzeb i precedensu. 
prof. dr hab. Andrzej Czachor, Instytut Energii Atomowej w Świerku
4. Znaczenie większościowej ordynacji wyborczej z jednomandatowymi okręgami dla pogłębienia demokracji politycznej w Polsce. 
dr Zdzisław Ilski, Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych
5. Wybór przedstawicieli do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ordynacji wyborczej z 2001 roku.
mgr Łukasz Kaczkowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski
6. Wybory do Sejmu RP w kontekście instytucji wolnego mandatu parlamentarnego.
dr Maciej Kijowski, Wydział Prawa, Uniwersytet Rzeszowski
7. System wyborczy do organów samorządu terytorialnego i ich wpływ na stabilność władzy wykonawczej.
mgr Agnieszka Opalińska, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Zielonogórski
8. Jednomandatowy system wyborczy – polityczny kościec IV Rzeczypospolitej. 
mgr Mariusz Wis, firma kupiecka WISCO

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. Ostateczna wersja programu zostanie uczestnikom dostarczona w czasie rejestracji.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji uprzejmie informuje, że obrady konferencji naukowej Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System większościowy czy proporcjonalny, organizowanej przez nas przy współudziale Radia "Fama" i Prezydenta Miasta Kielce w dniu 17.03.2004 roku, rozpoczną się o godz. 10.00. Oczekujemy na wszystkich uczestników w dniu konferencji w Kielcach ul. Karczówkowska 27, o godz. 9.30 w celu dokonania rejestracji.
     Jednocześnie informujemy, że na sali obrad będzie znajdował się rzutnik pisma oraz rzutnik multimedialny. Osoby, które będą chciały dokonać prezentacji swoich wystąpień z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego proszone są o przygotowanie dyskietek opisanych imieniem i nazwiskiem i przekazanie ich w czasie rejestracji.
     Ponadto informujemy, że z uwagi na ograniczony czas obrad i umożliwienie wszystkim uczestnikom wygłoszenia swoich wystąpień oraz przeprowadzenie dyskusji przewidujemy maksymalnie 10-15 min. na jedno wystąpienie. Bardzo prosimy o uwzględnienie naszych planów.

Dr Izabela Rycerska

Osoby, które chcą uczestniczyć w konferencji, 17 marca 2004, prosimy o zgłaszanie się:
-telefonicznie: tel. +48 41 345 69 19 lub +48 41 345 13 13, osobą przyjmującą zgłoszenia jest Pani Anna Bochenek
-elektronicznie: rektorat@wseia.edu.pl lub jjagielski@radiofama.com.pl.
Tą drogą można też dokonać rezerwacji skromnego hotelu.

W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie wszystkich działaczy JOW, i działaczy samorządowych. W razie jakichkolwiek pytań służę informacją.
Z poważaniem
Jan Jagielski
mobile: +48 606 942 502
tel.: +48 41 344 45 81
e-mail: jjagielski@radiofama.com.pl

Szanowni działacze Ruchu JOW,

Wczoraj w Kielcach odbyliśmy naukową konferencję "Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy wiekszościowy, czy proporcjonalny". Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Prezydent miasta Kielce, Pan Wojciech Lubawski i Radio "Fama". Jako inicjator i współorganizator konferencji któremu nie wypada się chwalić nie ośmielę się napisać że konferencja odniosła sukces, ale z całą odpowiedzialnością napiszę, że oczekiwania organizatorów zostały spełnione na wszystkich płaszczyznach.
     Chociaż w trakcie konferencji dochodziło do ścierania się różnych poglądów, można mieć niedosyt braku poważnych adwersarzy optujących za ordynacją proporcjonalną. Myślę jednak, że im bardziej obecny system wyborczy będzie się kompromitował za sprawą swoich wybrańców, tym bardziej jego zwolennicy bedą unikać poważnej dyskusji. Bo cóż w obronie tego systemu w Polsce można powiedzieć oprócz tego, że całkowicie się skompromitował. Konferencja ta będzie na pewno dla wielu ludzi, którzy w niej uczestniczyli impulsem do dalszego aktywnego działania na rzecz JOW lub też do włączenia się do naszego ruchu. W imieniu organizatorów dziękuje wszystkim osobom które przyczyniły się do tego, że konferencja ta mogła dojść do skutku, wszystkim mówcom, którzy uświetnili ją swoją obecnością, (a niektórzy przyjechali z bardzo daleka) i wszystkim uczestnikom (aula WSEiA momentami była tak pełna, że uczestnicy siedzieli na dostawkach).
     Informuję również, że po obrobieniu referaty, które zostały wygłoszone bedą do odsłuchania na stronie internetowej naszego radia wraz z serwisem zdjęciowym. Konferencja zainteresowała się lokalna prasa i telewizja a obszerna relacja z niej znalazła się wczoraj nawet w TV3 Kraków. Oczywiście Radio "Fama" będzie jeszcze dużo o niej mówić i do niej nawiązywać.

Pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie.
Jan Jagielski

237 wyświetlen