/Warszawa, 10 marca 2004

Warszawa, 10 marca 2004

Debata "Większościowa czy proporcjonalna?" Ordynacja wyborcza w Polsce. Jaka być powinna?

Warszawa, Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Pałac Kazimierzowski, I piętro
10 marca 2004 r. (środa) godz. 18.30 

Organizatorzy:
Koło Naukowe Utriusque Iuris przy Wydziale Prawa i Administracji UW

PLAKAT INFORMACYJNY (PDF 60kB)

Informacje:

W debacie udział wezmą:
Prof. Antoni Z. Kamiński – zwolennik ordynacji większościowej
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. Jacek Raciborski – zwolennik ordynacji proporcjonalnej
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Debata zostanie przeprowadzona na wzór tzw. debat oxfordzkich.

Planowany przebieg debaty:
1. Powitanie zgromadzonych i Gości oraz ich przedstawienie przez Prezesa Koła Utriusque Iuris.
2. Przekazanie prowadzenia debaty Moderatorowi.
3. Głosowanie: test poparcia dla obu ordynacji przed debatą. Głosowanie jawne – głosy liczy Sekretarz Debaty.
4. Wystąpienie programowe ("atak") – prof. Antoni Kamiński – Ordynacja większościowa (czas: max 10-13 minut).
5. Wystąpienie programowe ("obrona") – prof. Jacek Raciborski- Ordynacja proporcjonalna (czas: max 10-13 minut).
6. Replika – Antoni Kamiński (3-5 minut).
7. Replika – Jacek Raciborski (3-5 minut).
8. Dyskusja z sali – głos zabierają kolejni dyskutanci zapisując się uprzednio na listę prowadzoną przez Sekretarza Debaty. Głosu udziela Moderator. (Czas wystąpień: max. 3 minuty). W razie potrzeby Goście odpowiadają na bieżąco (max 3 minuty).
9. Ostatnie słowo – Antoni Kamiński (5-7 minut).
10. Ostatnie słowo – Jacek Raciborski (5-7 minut).
11. Powtórzenie głosowania nad poparciem dla obu ordynacji w celu sprawdzenia jak debata i przytaczane argumenty wpłynęły na poglądy zgromadzonych.
12. Zakończenie debaty.
13. Podsumowanie – Prezes Koła Naukowego Utriusque Iuris.

Debata ma na celu pobudzenie studentów do twórczego myślenia o instytucjach prawa konstytucyjnego, rozwijanie zdolności przekonującego i trafnego argumentowania oraz precyzyjnego wyrażania swoich poglądów.

Jednocześnie chcielibyśmy sprawdzić, jak prowadzenie podobnych dyskusji wpływa na kształtowanie się poglądów studentów. W tym celu planujemy przeprowadzenie głosowania nad poparciem dla obu ordynacji: pierwszego na początku debaty, a drugiego po jej zakończeniu w celu porównania ich wyników.

Większościowa czy proporcjonalna?
Ordynacja wyborcza w Polsce. Jaka być powinna?

Pod takim tytułem 10 marca 2004 r. odbyła się debata w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowana przez Koło Naukowe Utriusque Iuris przy Wydziale Prawa i Administracji UW.
     Debata rozpoczęła się jawnym głosowaniem uczestników. 8 osób zadeklarowało się jako zwolennicy ordynacji proporcjonalnej, 29 osób było za JOW a 6 nie miało wyrobionego zdania. Uczestnikami debaty byli w większości studenci, chociaż z wieku można było wnioskować, że kilka osób jest po studiach. Z osób publicznych zauważyłem prof. J. Dowgiałło, byłego ambasadora RP w Izraelu (N.B. mam w swoim indeksie, z przed 30 lat podpis profesora, który na wydziale geologii wykładał "wody mineralne Polski").
     Z działaczy JOW był tylko prof. A. Czachor i niżej podpisany. Debata rozpoczęła się od 12 minutowego (odmierzanego klepsydrą) wystąpienia programowego prof. A. Z. Kamińskiego, jako tzw. atak. Następnie 12 min. miał prof. J. Raciborski "obrona". Znawcy tematu, po nazwiskach, bez trudu rozszyfrują, że "obrona" dotyczyła systemu proporcjonalnego, a atakował jego przeciwnik. Następnie przez ok. 30 min. prowadzono dyskusję z sali, po 3 min. na osobę (klepsydra). Profesor Czachor i ja, wspieraliśmy profesora Kamińskiego, ale większość pytań była skierowana do profesora Raciborskigo, przez co dłużej i dynamiczniej "był na wizji". Ostatnie słowo po 6 minut należało do zaproszonych prelegentów. Wiedząc, że po debacie odbędzie się końcowe głosowanie, doświadczeni w socjotechnice profesorowie, przez chwilę "kurtuazyjnie" oddawali sobie pierwszeństwo wypowiedzi. Niestety moderator debaty przyznał pierwszeństwo gościowi, a debatę zakończył profesor Raciborski. Kończąc mógł bez repliki odpowiedzieć profesorowi Kamińskiemu np. tak: "ależ panie profesorze, z dojściem Hitlera do władzy dzięki, jak pan to sformułował, systemowi proporcjonalnemu, to nie było tak. Wszyscy wiedzą z historii, że o tym decydowały inne uwarunkowania, a nie ordynacja". I co taki biedny student ma pomyśleć?
     Po debacie odbyło się głosowanie końcowe. 12 uczestników było za ordynacją proporcjonalną, 25 za JOW a 3 osoby wstrzymały się od głosu. C.b.d.o.

Mariusz Wis

644 wyświetlen