/O referendum

O referendum

Referendum o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW) zamierza wkrótce przystąpić do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskie w tej – ważnej dla naszej Ojczyzny – sprawie.

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze to system wyborczy, w którym obywatele wybierają posłów do parlamentu w niewielkich okręgach, głosując bezpośrednio na ludzi i z okręgu zawsze zostaje wybrany tylko jeden poseł. W Polsce okręg liczyłby ok. 85 tys. mieszkańców i poseł z takiego okręgu reprezentowałby przede wszystkich jego mieszkańców, przed nimi też rozliczałby się ze sposobu, w jaki pełni swoją funkcję posła.

Taki system wyborczy obowiązuje w ponad 60 państwach świata, w tym w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Australii, Indiach, Nowej Gwinei i wielu jeszcze innych.

W Polsce przyjęto inny system, gdzie ludzie muszą głosować na listy układane przez partie polityczne, w wielkich (wielomandatowych) okręgach wyborczych liczących nawet kilka milionów wyborców. W takim okręgu obywatele nie mają możliwości dokonania dobrej oceny kandydatów i wyboru spośród kilkuset nazwisk na listach.

System partyjnych list – tzw. system proporcjonalny sprawia, że obywatelom zostaje odebrane bierne prawo wyborcze. Nikt nie może bez zgody, którejś z partii kandydować do sejmu. Jest to absurd prowadzący do wynaturzeń. Ponieważ o tym, kto zostaje posłem decydują w końcu partyjne centrale, to one właśnie uzyskują kontrole nad parlamentem. Następują ciągłe partyjne waśnie, rozdrobnienia, podziały, parlament jest rozdrobniony, rząd słaby bo koalicyjny i nikt nie jest w stanie rządzić krajem w sposób odpowiedzialny.

Ruch Obywatelski na rzecz JOW chce usunąć tę wadę ustrojową, jaką jest tzw. "proporcjonalny" system wyborczy i wprowadzić prosty, uczciwy system wyboru posła w jednomandatowym, niewielkim okręgu wyborczym, tak by był on rzeczywiście przedstawicielem społeczeństwa i przed nim odpowiadał.

Ruch JOW rozpoczął przygotowania do zorganizowania referendum narodowego w sprawie JOW. Do tego celu konieczne jest zebranie 500 tys. podpisów. Ruch JOW zwraca się więc z apelem do społeczeństwa o pomoc w organizacji zbierania podpisów tak, by stało się możliwe wprowadzenie zdrowego systemu wyborczego jeszcze przed najbliższymi wyborami.

241 wyświetlen