/List do Pana Janusza Sanockiego

List do Pana Janusza Sanockiego

Włocławek, 8.06.2004 r.

Pan Janusz Sanocki
Prezes Stowarzyszenia na rzecz
Zmiany Systemu Wyborczego
"Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

     Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z zadowoleniem przyjął inicjatywę Stowarzyszenia na rzecz zmiany ordynacji wyborczej.
     Osobiście wyrażam wolę współpracy i czynię to również w imieniu członków Zarządu krajowego OZZPiP.
     Uważamy, iż partyjna ordynacja wyborcza odbiera obywatelom prawa wyborcze. Jako obywatele naszego kraju, a także jako środowisko zawodowe jesteśmy przekonani, że zmiany systemu wyborczego przyczynią się do usunięcia wady ustrojowej i wyboru parlamentarzystów, którzy będą rzeczywistymi przedstawicielami obywateli w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej.

za Zarząd
Przewodnicząca OZZPiP
Bożena Banachowicz

About Bożena Banachowicz

493 wyświetlen