/Uchwała Rady Fundacji „Pro Veritate”

Uchwała Rady Fundacji „Pro Veritate”

Uchwała Nr 1/01/06/2004
powzięta w dniu 1 czerwca 2004 roku
przez Radę Fundacji "Pro Veritate"

Rada Fundacji "Pro Veritate" udziela pełnego poparcia Ruchowi społecznemu na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i zgłasza akces Fundacji do Ruchu.
     Rada Fundacji zachęca wszystkich członków Kapituły do aktywnego udziału w tworzeniu Komitetów Referendalnych.
     Rada Fundacji pragnie wyczulić wszystkich członków Kapituły na próby manipulowania inicjatywą na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych w celu faktycznego wypaczenia propozycji rzeczywistej reformy prawa wyborczego. W tym aspekcie wymaga podkreślenia, że pełne poparcie Fundacji mają tylko inicjatywy kierowane przez pana Janusza Sanockiego, profesora Jerzego Przystawę i innych liderów Ruchu.
     W załączeniu Rada przesyła wszystkim członkom Kapituły kluczowe materiały źródłowe zawarte w 18 numerze biuletynu Ruchu na rzecz JOW.
     Rada Fundacji informuje, że za zgodą liderów Ruchu materiały powyższe mogą być przedrukowywane i rozpowszechniane przez członków Kapituły w dowolny sposób służący realizacji celów Ruchu.
     Rada Fundacji upoważnia Zarząd do udostępnienia biura naszego wydawnictwa na siedzibę biura regionalnego Ruchu w województwie podlaskim.
     Rada Fundacji upoważnia Zarząd Fundacji do wsparcia finansowego Ruchu w wypadku zaistnienia takich możliwości.
     W załączeniu apel prezesa Fundacji "Pro Veritate", dr Rafała Modzelewskiego.

mgr inż. Urszula Andrearczyk
sekretarz Zarządu Fundacji "Pro Veritate"

512 wyświetlen