/Apel uczestników II Forum Samorządów Województwa Pomorskiego

Apel uczestników II Forum Samorządów Województwa Pomorskiego

Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Biuro Zarządu
Al. Zwycięstwa 51
80-207 Gdańsk
tel./fax (058) 344 75 31
Apel uczestników
II Forum Samorządów Województwa Pomorskiego

My, uczestnicy II Forum Samorządów Województwa Pomorskiego, domagamy się od Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, jak najszybszego usunięcia z Konstytucji Rzeczypospolitej zapisu o proporcjonalności wyborów do Sejmu i wprowadzenia ordynacji większościowej z Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi.
    Tzw. ordynacja proporcjonalna eliminuje z życia publicznego pojęcie indywidualnej odpowiedzialności posła, generuje koalicyjne słabe rządy, które nie mają odpowiedniego poparcia społecznego, jest korupcjogenna, skomplikowana i mało zrozumiała dla obywateli. Zamiast budować społeczeństwo obywatelskie rodzi apatię i zniechęcenie.
    Wprowadzone w 2002 roku bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wskazują, że takie rozwiązanie jest nie tylko pożądane i akceptowane przez społeczeństwo, ale sprawdza się w praktyce, z korzyścią dla społeczności lokalnych. Najwyższy czas uczynić kolejny krok i wprowadzić bezpośrednie wybory posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.
    Domagamy się zatem od posłów, jako reprezentantów Narodu, ustanowienia ordynacji wyborczej tak, by 460 posłów wybieranych było w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.
    Apelujemy do społeczeństwa, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o przyłączenie się do akcji na rzecz wprowadzenia w Polsce prostego, uczciwego i skutecznego systemu wyborczego opartego o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

w imieniu II Forum
Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich

Zbigniew Walczak

450 wyświetlen